ד"ר מאיה חושן
ינואר 2007

פרסום חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דירג את הרשויות המקומיות בישראל לפי אפיונן החברתי כלכלי בשנת 2003. לשם כך חושב מדד חברתי כלכלי לכל רשות, שמשלב בתוכו משתנים בתחומי: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, רמת חיים, תכונות כוח העבודה, קצבאות וגמלאות.

במסגרת זו דורגו 198 מועצות מקומיות ועיריות לפי הרמה החברתית-כלכלית של אוכלוסייתן. במיקום 1 במדרג נמצאת כסיפה שהיא הרשות המקומית העירונית שרמתה החברתית כלכלית היא הנמוכה ביותר ובמיקום ה-198 נמצאת סביון שהיא הרשות שרמתה החברתית כלכלית היא הגבוהה ביותר. כמו כן סווגו הרשויות ל – 10 אשכולות חברתיים כלכליים. באשכול 1 נמצאות הרשויות שהרמה החברתית-כלכלית של תושביהן היא הנמוכה ביותר ובאשכול עשר נמצאות הרשויות שהרמה החברתית-כלכלית של תושביהן היא הגבוהה ביותר. בין הערים הגדולות, ירושלים נמצאת באשכול 4, חיפה וראשון לציון באשכול 7, ותל אביב-יפו באשכול 8.

משנת 1999 ועד 2003 ירושלים ירדה ברמתה החברתית-כלכלית מאשכול 5 לאשכול 4, ומהמקום ה – 113 (מתוך 203) ב – 1999 למקום ה- 88 (מתוך 198) ב- 2003.

בשנת 2003 דורגו במקומות הקרובים לירושלים, אך מתחתיה, ג'וליס (במקום ה-86) ועכו (במקום ה– 87), ומעליה פסוטה (במקום ה-89), וחצור הגלילית (במקום ה-90).

באשכול 1 הנמוך ביותר, נמצאות 8 רשויות מקומיות שכולן בדואיות, למעט ביתר עילית החרדית. באשכול 2 נמצאות 32 רשויות, 26 מהן ערביות ו-6 האחרות חרדיות. באשכול השלישי נמצאות 29 רשויות 27, מהן ערביות. באשכול הרביעי נמצאות 74 רשויות רק 13 מהן ערביות ודרוזיות, השאר הן בעיקר ערי פיתוח והעיר הגדולה היחידה היא ירושלים. ומי באשכולות הגבוהים? מאשכול 7 עד 10 אין יישובים ערביים וגם לא חרדיים,. באשכול 8 נמצאות 23 רשויות ביניהן תל אביב-יפו (במקום 168). באשכול 9 נמצאים 6 יישובים פרבריים: כפר ורדים, רמת השרון, מיתר, הר אדר, להבים וכפר שמריהו . ובמעלה המדרג באשכול 10 מככבים פרברי היוקרה עומר הסמוכה לבאר שבע וסביון בגוש דן.

מקורות:
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006, אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 2003.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב-1999.