רוב האוכלוסייה היהודית בישראל מקפיד על אכילת אוכל כשר. בסקר החברתי שנערך בלמ"ס בשנת 2009 והתמקד בדת ודתיות, כ- 64% מהנסקרים היהודים (בגיל 20+) הצהירו על שמירת כשרות במידה רבה או רבה מאוד. 
 
לאחרונה, עלה נושא הכשרות כמרכיב התורם ליוקר המחייה בישראל. בתי אוכל המבקשים להציע את מרכולתם לקהל אוכלי הכשרות נדרשים לעמוד במגבלות הכשרות של מדינת ישראל –  אותן אוכפת הרבנות הראשית והשלוחות שלה במועצות הדתיות המקומיות. בירושלים, נושא הכשרות נתפס לעיתים כחלק מהדיון על צביונה של העיר. בשנת 2011, החל לפעול בירושלים מיזם של כשרות קהילתית ("השגחה פרטית"), בו שותפים היום כ- 9 בתי עסק.
 
חיפוש קצר באינטרנט מעלה שורה של אתרי אינטרנט מהם ניתן ללמוד על היצע המקומות המוכרים מזון ביישובים בישראל. במאגר הנתונים של Rest מופיעים 667 בתי אוכל בירושלים. בתל אביב 1,573, בחיפה 373 ובראשון לציון 278. בהלימה עם הדימוי של עיר שבה בכל פינה קיים בית קפה, ניתן לראות שמספר המקומות המוכרים מזון בתל אביב חריג בקנה מידה ישראלי. כמה סיבות לכך הן גודלה של המטרופולין, ותרבות האכילה מחוץ לבית של הקהילה העסקית העובדת בה והקהילה הצעירה המבלה בה.
 
קיימים הבדלים במידת שמירת הכשרות של בתי האוכל הפועלים בכל אחת משלוש הערים הגדולות בישראל. על פי אתר Rest קיימים 486 (73%) עסקים כשרים בירושלים, לעומת 181 (27%) שאינם כשרים. בתל אביב, מספר המקומות הכשרים, 468, דומה לירושלים, אך אלו מהווים רק 30% מההיצע הכולל; 1,105 (כ- 70%) אינם כשרים. בחיפה 96 (26% בלבד) בתי אוכל כשרים, ו- 277 (74%) אינם כשרים.
 
סיווג לפי סוג המזון מראה שאחוז בתי העסק המוכרים בשר ומוגדרים ככשרים נמוך יותר ביחס להיצע הכללי. נתון זה מלמד על הקושי היחסי בשמירה על כשרות "בשרית" לעומת כשרות "חלבית". 158 (69%) מבתי האוכל בירושלים המתויגים כבשריים, כשרים (לעומת 73% בסה"כ בתי האוכל בעיר), ו- 71 (31%) אינם כשרים. בתל אביב 31% מבתי האוכל הבשריים כשרים, בחיפה 17%, ובראשון 39%.
 
מעניין לראות שאחוז בתי עסק המציעים משלוח וכשרים גבוה יותר ביחס לאחוז העסקים הכשרים הכללי. בירושלים, 185 (85%) מהעסקים המציעים משלוח כשרים, בתל אביב 42%, ובחיפה 33%. ניתן להסביר נתון זה בסוג המזונות של המציעים משלוח, הנתפס כעממי יותר (פיצה, המבורגר וכד'), ומהיר להכנה. מקומות אלו פונים לקהל יעד רחב יותר, ומבוססים על מתח רווחים נמוך יותר לכל יחידה.