היהדות החרדית בארץ ישראל מתנהלת זה כששים שנה במערכת של התגוננות ו'היגררות'. מזעור- נזקים. עיקר תשומת-הלב והאנרגיה מופנים להתגוננות מפני גזירה זו או אחרת. האם לא הגיע הזמן שנעשה 'רגע חושבים' ונציג חזון כלשהו (בראש ובראשונה לעצמינו, ובשלב מאוחר יותר לעם כולו)? 

 
אחד ממנהיגי המדינה אמר פעם כי "במזרח התיכון – או שאתה יוזם או שאתה נגרר"….
כלל זה נכון לא רק במזרח התיכון. הוא נכון בחיים בכלל ומכל הבחינות. הן בחייו הפרטיים של כל אדם ואדם והן בחיים ה'לאומיים' של כל עם ועם.
אינם דומים חייו של אדם שפועל עם חזון ו'תכנית-עבודה' מוגדרת ומסודרת לאדם שחי חיים 'אקראיים'. הראשון 'גורר' והשני 'נגרר'. הראשון 'מוביל' והשני 'מובל'. לראשון יש סיכוי [בסייעתא דשמיא, כמובן] להגיע 'לאן שהוא' ואילו השני 'ייגרר' אל החיים. 
כשאין יעד אין לאן לחתור. 
כך גם בנוגע ל'חיים הלאומיים' של כל עם ועם וכפי שכבר לימדנו החכם מכל אדם (משלי כט יח) בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם.
*
אחד ממונחי היסוד של ה'קאוצ'ינג' (אימון אישי) הוא: "אזור הנוחות". 
'אזור' זה הוא האזור אליו התרגל האדם בחייו. האזור המוכר והנוח אינו בהכרח טוב לאדם. הוא 'נוח' אולם (במקרים רבים) הוא לא 'טוב'. האדם לא מוביל את השינוי המתבקש משום שהוא פוחד מפני החדש והלא-מוכר. הרתיעה משתקת אותו למקומו ה'ישן'.
לדוגמה: חברות ותאגידים רבים נעלמו והתאדו משום שמנהליהם לא ידעו להתאים את עצמם למציאות המתחדשת ונשארו 'תקועים' במוסכמות העבר ('אזורי הנוחות'), או – לחילופין – משום שהם הסתפקו רק בשמירה על הקיים ללא יוזמות התחדשות ו'פריצה' לשווקים וקהלים חדשים. מציאות כזו מובילה לניוונה של המערכת כולה.
על מנת לבצע את השינוי, האדם (או החברה) צריך להיות מודע יותר למציאות הנוכחית ולשאול את עצמו "האם אני נמצא במקום בו אני רוצה להיות?". והיה והתשובה היא שלילית אזי צריך האדם לאמוד נכונה את כוחותיו ויכולותיו. הוא צריך לבחון ולסקור את התנהלותו ולמצוא את 'הנקודות' שיביאו אותו למקום בו הוא היה רוצה להיות. לשם כך יש להציג (לעצמו, בעיקר) חזון ותכנית עבודה מסודרת. להיחלץ מן הפחדים ולהעיז ולפרוץ קדימה.
*
היהדות החרדית בארץ ישראל מתנהלת זה כששים שנה במערכת של התגוננות ו'היגררות'. מזעור- נזקים. עיקר תשומת-הלב והאנרגיה מופנים להתגוננות מפני גזירה זו או אחרת. חוק הגיוס, התערבות בתחומי החינוך, בעיות דת ומדינה, חילונה של המדינה (- חילולי שבת וכדו') וכדו'.
האם לא הגיע הזמן שנפעל לפי תכנית כלשהי? האם לא הגיע הזמן שנעשה 'רגע חושבים' ונציג חזון כלשהו (בראש ובראשונה לעצמינו, ובשלב מאוחר יותר לעם כולו)? 
כבר מזמן אין לנו את ה'לוקסוס' של מסגרת שתפעל רק על מנת לשמר את הקיים. יתכן שהיו זמנים רגועים יותר בהם היה הדבר אפשרי. אולם, במציאות הנוכחית אם אנו לא 'נגרור' ניאלץ 'להיגרר'. המציאות המתרחשת מול עיננו מוכיחה זאת בצורה המיטבית.
*
אין בכוונת כותב השורות להטיף לשינויים מערכתיים שלא על דעתם של גדולי-ישראל ח"ו. גדולי וחכמי ישראל הם המה מאורי האומה ומנהיגיה. מפיהם אנו חיים.
המכוון הוא לדרכי הפעולה של העסקנים החרדיים למיניהם (חברי כנסת, אישי-ציבור וכדו'). אין ספק כי ישנם אנשי ציבור מוכשרים שמוסרים את נפשם למען הציבור בכלל ובפרט. אולם האם לא הגיע הזמן 'לרענן' את המערכת בחשיבה מחודשת על דרכי הפעולה?! האם הדרך הישנה והמוכרת הניבה תוצאות חיוביות?! האם לא הגיע זמן ה'חזון'?!
הבה נחשוב: מה אנו רוצים להשיג? מה הם היעדים אותם אנו – כחברה – מציבים לעצמינו? 
*
ה'חזון' אינו אמור לטפל רק בנקודה זו או אחרת. הוא יכול וצריך לעסוק בנושאים רבים. נציג מספר דוגמאות:
1. מה הם מטרותיה של היהדות החרדית בנושא חיזוק דמותה וזהותה היהודית של המדינה (חינוך, הסברה יהודית וכדו'). 
2. הגדרה והסדרה ברורה יותר של יחסי 'דת ומדינה' בדגש על נושאים שונים שעולים מעת לעת לדיון: לדוגמה – שבת, הטמעת ערכי המשפחה היהודית (בהקשר למוסד הנישואין), ועוד. (דומה שכבר עשרות שנים הנושא לא נבחן לעומקו ע"י הציבור החרדי, ולצערינו הסטטוס-קוו נרמס ו'ננגס' כל העת). 
3. הנגשת והסברת עמדות הליב"ה של הציבור החרדי לכלל האזרחים ע"י הקמת מערך הסברה חרדי מיומן וכדו' (לצערינו נושא ההסברה נזנח – כמעט לחלוטין – ואת פירות ההזנחה הזו אנו משלמים יום יום). 
4. יחס הציבור החרדי למסגרות המדינה השונות כצבא, סמלי שלטון וכדו'. השתלבות (בצורה שמתאימה לאורח החיים החרדי) או התנתקות ממסגרות אלה (או מחלקם). 
ב'חזון' זה ניתן וצריך אף לעסוק בפרטים רבים ונוספים, אולם – ראשית כל – עלינו לזכור את העיקרון. העיקרון שהיה נכון כבר זמן רב – חברה בריאה אינה מתנהלת בהתנהלות של 'שלוף'. חברה בריאה פועלת עם 'תכנית עבודה' ויעדים מוגדרים וברורים. 
כבר מאוחר, אולם עדיין לא מאוחר מדי. ה'כפפה' מחכה שנרים אותה.
הגיע זמן החזון. 
 
פורסם במקור במדור "שיח חרדים" מאת המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים.
 
המחבר הוא ר"מ בישיבה גבוהה בב"ב, מרצה ביהדות ובמחשבת ישראל.