במשך השנה האחרונה מתפרסמים נתונים מתוך מפקד האוכלוסין שנערך ברשות הפלסטינית בשנת 2017. הנתונים מתפרסמים על-ידי הלמ"ס הפלסטיני (PCBS) בחלוקה למחוזות, ולגבי שטחי יהודה והשומרון בנפרד מרצועת עזה. מעניין לבחון את הבעלות על מוצרים בני קיימה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת בשטחי ברשות הפלסטינית באזור יו"ש.
מבין המוצרים שנבדקו, מקרר ותנור אפייה היו הנפוצים ביותר, ול-97% מתוך 531,600 משקי הבית החיים ביו"ש, יש ברשותם את המוצרים הללו. מעניין לציין שבשיעור הבעלות על רוב המוצרים אין שוני בין האוכלוסייה העירונית לכפרית. גם מכונת כביסה קיימת ברוב גדול של משקי הבית (95%), אבל מייבש כביסה, לעומת זאת, הוא מוצר נדיר יחסית, וקיים ב-9% בלבד ממשקי הבית. לשם השוואה, בישראל ישנו מייבש כביסה בכ-38% ממשקי הבית, ובירושלים השיעור הוא כ-45%.

נתונים מתפרסמים גם לגבי מוצרי IT. לפי הנתונים הללו ב-88% ממשקי הבית קיים סמארטפון, ב-19% קיים מחשב, 31% מחזיקים לפטופ, ו-19% מחזיקים טאבלט.

מוצר מעניין נוסף הוא מזגן, הקיים ב-34% ממשקי הבית הפלסטינים ביו"ש. בישראל שיעור משקי הבית שהיה ברשותם מזגן בשנת 2017 עמד על 92%. גם בירושלים, שהאקלים בה דומה יחסית לזה שבשטחי יו"ש, שיעור משקי הבית המחזיקים מזגן (72%) היה גבוה משמעותית מזה שבקרב הפלסטינים ביו"ש. אם בודקים את הנתונים בשנים קודמות, ניתן לראות שלפני כעשור, בשנת 2008, היה שיעור משקי הבית הירושלמים בעלי מזגן (36%) דומה לשיעור כיום בקרב הפלסטינים ביו"ש. ניתן לומר, אפוא, כי בשיעור החדירה של מוצר זה, מַקדימה ירושלים את הישובים הפלסטינים ביו"ש, בכעשור.