בשנת 2009 היו בישראל 161,400 לידות, בהן נולדו 164,400 ילודים. 2% מהלידות היו של תאומים. הגיל הממוצע של האם בלידה הראשונה עמד בשנה זו על 27.0, לעומת 25.5 בשנת 1997. הגיל הממוצע של האם בלידה הראשונה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל (27.9) דומה לזה של האוכלוסייה הנוצרית (27.5), וגבוה מבקרב האוכלוסייה המוסלמית (23.4).

מספר הלידות הגבוה ביותר בישראל בשנת 2009 נרשם בבית החולים סורוקה שבבאר שבע – 13,200 לידות, שערי צדק שבירושלים – 13,100, סוראסקי שבתל אביב – 10,900, ושיבא (תל השומר), סמוך לקריית אונו – 10,500.

בחינה של שיעור הילודה (מספר הלידות ביחס לגודל האוכלוסייה) מצביעה על כך שהשיעור הגבוה ביותר נרשם ביהודה ושומרון – 37 לידות לאלף תושבים (בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד), ולאחר מכן במחוז ירושלים – 29 ובמחוז הדרום – 23. בחיפה נרשם השיעור הנמוך ביותר – 17.

בשלושת המחוזות האחרים – מרכז, תל אביב וצפון – נרשם שיעור של 20 לידות לאלף תושבים.

ירושלים מהווה מרכז רפואי ארצי בכלל ולאוכלוסיית ירושלים ולישובים הסמוכים לה בפרט. בעיר ישנם 7 בתי חולים בהם יש מחלקת יולדות, 3 מהם ממוקמים בשכונות הערביות ומשרתים את האוכלוסייה הערבית – הסהר האדום, אל מקסאד ובית יולדות דג'אני.

מספר הלידות הגבוה ביותר בבתי החולים בירושלים נרשם בבית חולים שערי צדק – 13,100 (36% מכלל הלידות בבתי חולים בירושלים) והוא היה למעלה מכפול ממספר הלידות בבית החולים הדסה עין כרם – 5,800 (16%) ובביקור חולים – 5,200, (14%) שמדורגים אחריו. מזה מספר שנים מספר הלידות בבית החולים שערי צדק כפול ממספר הלידות בכל אחד מבתי החולים הבאים: הדסה עין כרם, ביקור חולים והדסה הר הצופים.