בשנת 2006 היו כ-2.5 מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בבתי חולים לאשפוז כללי בישראל – 65% עקב מחלה, 25% עקב סיבות חיצוניות (פגיעה לא מכוונת, תאונת דרכים, תאונת עבודה ועוד) -10% עקב לידה.
בשנת 2006 היו במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים בירושלים (לא לכל בתי-החולים יש מחלקות לרפואה דחופה) כ-246,500 ביקורים. 82,000 מהם בבית-החולים שערי צדק, 72,900 בהדסה עין-כרם, 59,500 בהדסה הר-הצופים, ו- 32,200 בביקור-חולים. נתונים אלו כוללים רק בתי-חולים, ולכן נפקד מהם שרות הרפואה הדחופה ט.ר.ם., שבשנת 2006 פנו אליו כ-118,800 אנשים – יותר מלכל חדר מיון אחר בירושלים.

מרבית המבקרים במחלקות לרפואה דחופה בישראל פונים לבית החולים הקרוב למקום מגוריהם.
91% מכלל הפניות של מבקרים הגרים במחוז ירושלים היו לבתי החולים בירושלים, ו-37% מהפניות של תושבי יהודה ושומרון היו לבתי חולים בירושלים. מרבית תושבי היישובים ממערב לירושלים פנו לבית-החולים הדסה עין-כרם הנמצא במערב העיר, ואילו תושבי יהודה ושומרון פנו בעיקר להדסה הר-הצופים במזרח העיר. בישובים בהם שיעור האוכלוסייה הדתית גבוה, כגון בית-שמש וקריית-יערים, היה שיעור הפונים לבית-החולים שערי-צדק גבוה יותר מאשר ביתר היישובים. תושבי מערב המחוז – אזור לטרון והיישובים גפן-תירוש, העדיפו לפנות לבתי-חולים במרכז הארץ.

בקרב המבקרים בחדרי המיון בולט חלקם של תינוקות עד גיל שנה, ושל קשישים מעל גיל 75, ובעיקר מעל גיל 85. התינוקות עד גיל שנה היוו כ-5% מהמבקרים במחלקות לרפואה דחופה בירושלים, (4% בישראל), ובני 75+ היוו 10% (הן בישראל והן בירושלים) – שיעור גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה. מיעטו לבקר בחדרי-המיון בני 5-14, שהיוו 8% מהמבקרים (גם בישראל). שיעורם באוכלוסיית ירושלים הוא 22%.

מבנה גילים של הפונים למחלקות לרפואה דחופה, 2006

מקורות הנתונים: