אורה אחימאיר, מנהלת מכון ירושלים לחקר ישראל וד"ר מאיה חושן הופיעו בישיבת ממשלה מיוחדת לקראת יום ירושלים. אורה אחימאיר הציגה את מכון ירושלים ואת עבודתו המתמשכת והייחודית לאורך השנים:
"מכון ירושלים לחקר ישראל עוסק כבר 30 שנה בחקר ירושלים. הגישה שלנו היא אקדמית וכל המחקרים הם מחקרי מדיניות. אין מאחרינו אינטרס או כסף פוליטי. הדבר היחידי שאנו מחויבים לו הם נתוני אמת ומאמץ להביא נתונים ומחקר לקובעי מדיניות כדי שישמשו בסיס לקבלת החלטות. כמי שאוהבים את ירושלים, לומדים אותה וחרדים לה – קיים פער בלתי נסבל בין עשרות ההחלטות המעשיות שממשלות ישראל קיבלו לחיזוק ירושלים והמציאות.
חובת ההוכחה לרצינות היא על הממשלה, רק לה היכולת להשפיע. אין מחסור בתכניות אסטרטגיות שלנו ושל אחרים. אבל בלי שינוי מהותי לא יהיה בעוד שנים לא רבות, תוקף מעשי לאחיזתנו בירושלים"

מצגת: "ירושלים: תמונת מצב ותהליכי שינוי" ליוותה את הדברים ובה נתונים סטטיסטיים ומגמות בכל הנוגע למדיניות בירושלים. לחצו להורדת המצגת מאתר מכון ירושלים