חדשה מקבלן
יאיר אסף-שפירא
יולי 2007

ברבעון הראשון (ינואר-מרץ) של שנת 2007 נמכרו בירושלים 222 דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית, 50 דירות יותר מאשר ברבעון הראשון של השנה שעברה. דירות אלו מהוות 7% מסך-כל הדירות החדשות שנמכרו בישראל ברבעון זה. ערים בהן נמכרו יותר דירות מבירושלים היו תל-אביב – יפו (257), פתח תקווה (242) ונתניה (230), אך בניגוד לירושלים, בשלש ערים אלו מהווה הרבעון הראשון של שנה זו ירידה משנה שעברה. כל הנתונים אינם כוללים את הדירות ביוזמה ציבורית (כגון משרד השיכון).

הדירות החדשות שנמכרו במחוז ירושלים (רובן המכריע בעיר ירושלים) עמדו למכירה (מתחילת בנייתן ועד למכירתן) זמן חציוני של 1.2 חודשים (כלומר שחצי מהדירות נמכרו תוך פחות מ-1.2 חודשים, וחצי בזמן ארוך מזה), לעומת 9.1 חודשים בישראל. בזמן הנדרש למכירת דירה במחוז ירושלים חלה ירידה של כחודש מהרבעון הראשון של 2006, לעומת ישראל, בה חלה עלייה של כ-4 חודשים. נתון זה מלמד על ביקוש גבוה, שהולך ועולה, לדירות חדשות – לעומת היצע המתקשה להדביקו. על רקע זה ניתן להבין את עליית המחירים החדה בדירות בירושלים.

בסוף חודש מרץ 2007 עמדו למכירה בירושלים 899 דירות חדשות, שהיוו 8% מכלל הדירות החדשות שעמדו למכירה בישראל. עלייה לעומת 5% בסוף הרבעון הראשון של שנת 2006. מבין הערים הגדולות, ירדו תל-אביב–יפו וראשון-לציון בחלקן מכלל הדירות שעמדו למכירה, חיפה שמרה על יציבות, וחוץ מירושלים, גם באשדוד חלה עלייה.

חציון הזמן מתחילת הבנייה ועד למכירת דירה ביוזמה פרטית, ינואר עד מרץ 2007

מקור : סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרס 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה