לאחר שנים קשות לתיירות הירושלמית, שהייתה מושפעת מאירועי האינתיפאדה השנייה שבעטיה סבלה העיר מירידה תלולה במספר המבקרים בעיר, אנו עדים בשנים האחרונות לעלייה מתמדת במספר התיירים הבוחרים בירושלים כיעד לחופשה, עבור נופשים ישראלים, ועבור תיירים. העלייה במספר המבקרים בעיר מביאה לעלייה מתמדת גם במספר העוסקים בתחום המלונאות בירושלים. על מנת להתמודד עם העלייה המתמדת בכמות התיירים, נפתחו בירושלים בשנים האחרונות מספר מלונות חדשים, והמלונות הקיימים קולטים אף הם עובדים נוספים רבים אל הענף: משנת 2003 ועד שנת 2013 נפתחו בירושלים עוד 9 מלונות חדשים. 
 
מאז שנת 2003 ועד שנת 2013 מספר המועסקים במלונות התיירות בירושלים עלה בכ-113%, לעומת עלייה של כ-46% בסך המועסקים במלונות התיירות בישראל באותה התקופה. בשנת 2003 תחום מלונות התיירות העניק תעסוקה ל-2,681 שכירים, וכעבור עשור טיפס מספר המועסקים במלונות תיירות ל-5,699 שכירים. כיום ירושלים ממוקמת במקום השני בישראל מבחינת מספר המועסקים בתחום מלונות התיירות, לאחר אילת. 
 
מבחינת גובה השכר למועסקים, תחום התיירות והאירוח נחשב לתחום בו התשלום הוא הנמוך ביותר במשק: המשכורת הממוצעת לשכירים העוסקים בתחום עמדה על 4,222 ₪ לחודש. הגידול בכמות העובדים בעשור החולף, היה מלווה בעלייה של כ-21.5% בלבד בשכר הממוצע של השכירים המועסקים במלונות התיירות: מממוצע של כ-5,476 ₪ לשכיר בשנת 2003, לסכום של כ-6,523 ₪ לשכיר בשנת 2013. לשם השוואה, בין השנים 2003- 2013 משכורתם של עובדי מלונות התיירות שבאזור שפת ים המלח גדלה בכ-24%, שכירים העובדים במלונות התיירות שבאילת ובחיפה זכו לגידול של כ-37% במשכורתם, ואילו אלו העוסקים בתחום המלונאות באזור טבריה ראו את משכורתם מזנקת בתקופה זו בכ-42%. התרשים המופיע למטה מציג את גובה המשכורת החודשית הממוצעת של שכירים המועסקים במלונות תיירות, מול השינוי באחוזים בגובה המשכורת. ניתן לראות כי היו שנים בהן חוו עובדי מלונות התיירות בירושלים ירידה בשכרם, וזאת בניגוד למגמות הגידול במספר התיירים המגיעים לארץ בכלל ולירושלים בפרט.
 
 
 
 
נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה