כפי שנכתב בעבר, פועלת בירושלים מאז נובמבר 2006 תכנית "מפתח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים" שמטרתה לסייע לדורשי עבודה במגזר החרדי להשתלב במעגל העבודה. מאז הפעלת התכנית בירושלים (בנובמבר 2006) ועד היום פנו אליה כ-2,720 איש, 64% מהם הגיעו לראיונות.
בקרב המרואיינים היו 1,300 נשים (75%) ו-430 גברים (25%). לאחר הראיון ובהתאם לצורך קיבלו הפונים ייעוץ אישי, הכוונה, סיוע בכתיבת קורות חיים ומידע לגבי מקומות עבודה. מקרב הפונים שקיבלו שרות במרכז, 586 איש הושמו בעבודה (השמות ישירות ועקיפות) – שיעור ההשמה עמד על 33% – 35% בקרב הנשים ו-28% בקרב הגברים.
התכנית מלווה במחקר הערכה המבוצע על ידי משרד התמ"ת, וניתן ללמוד ממנו, בין היתר, על מאפייני הפונים לתוכנית. נתוני המחקר מצביעים על כך שניכרים הבדלים בין מאפייני הנשים ומאפייני הגברים שקיבלו שירות במרכז.
בקרב הנשים ניכר ביקוש רב לצאת לעבודה בגילאים הצעירים, בעוד בקרב הגברים הביקוש הוא בגילים המבוגרים יותר – 70% מהנשים הן בנות 29-18, לעומת 35% מהגברים. לעומת זאת 65% מהגברים הם בני 30+ לעומת 30% מהנשים. הסיבה להבדלים אלו נעוצה בכך שבחברה החרדית, לאחר הנישואים, על פי רב, הנשים יוצאות לעבוד ואחראיות לפרנסת המשפחה, בעוד שהגברים מקדישים את מרבית זמנם ללימודים בכולל. בגילאים המבוגרים יותר ניכר ביקוש רב יותר בקרב הגברים לצאת לעבודה, ככל הנראה בשל העלייה במספר הילדים והצורך לסייע בפרנסת המשפחה.
הבדל נוסף קיים בהשכלה הכללית (השכלה שאינה תורנית ומכוונת לשוק העבודה) – 80% מהנשים הן בעלות השכלה על-תיכונית או מקצועית, לעומת 38% בלבד מהגברים. עם זאת מרבית הגברים הם בעלי השכלה תורנית, ו-98% מהם למדו או עדיין לומדים לימודים תורניים.

מרואיינים בתכנית מפתח בירושלים לפי מגדר וגיל

מקורות:נתונים שהתקבלו מ"מפתח".
חגית סופר-פורמן, מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.