מצגות ותקצירי הרצאות מתוך כנס בנושא: "למה צריך מעריך? הערכת פרויקטים חברתיים בירושלים"

מצגות ותקצירי הרצאות מתוך כנס בנושא: "מגמות ושינויים במגזר החרדי"