השימוש ברשת האינטרנט נעשה למטרות מגוונות: חיפוש מידע,דואר אלקטרוני, יצירת קשר עם חברים ועוד. ניתן לשער שחלק מכם אף קוראים טור זה כעת דרך האינטרנט. השימוש ברשת נפוץ יחסית, ו-67% מתושבי ישראל בני 20 ומעלה השתמשו בה בשנת 2010, כאשר משנה לשנה השימוש הופך לנפוץ יותר. בשנת 2002, השנה הראשונה בה נערך הסקר החברתי, נמצא כי 32% מבני 20+ בישראל השתמשו באינטרנט, ובשנת 2005 השתמשו ברשת האינטרנט 47% מתושבי ישראל בני 20+. 
 
בירושלים בשנים 2009-2010 השתמשו באינטרנט 52% מבני 20+. ניכר הבדל גדול בשיעור השימוש בין יהודים (66%) לבין ערבים (33%), ובקרב היהודים ניכר הבדל בשיעור השימוש באינטרנט בין קבוצות האוכלוסייה לפי הגדרה דתית. שיעור שימוש הנמוך ביותר באינטרנט נמדד בקרב החרדים (35%), בקרב המסורתיים נמדד שיעור שימוש של 61%, בקרב החילוניים 80%, ובקרב הדתיים נמדד שיעור השימוש הגבוה ביותר – 84%. 
 
השימושים הנפוצים ביותר באינטרנט בקרב ירושלמים בני 20+, כמו גם בישראל כולה, היו חיפוש מידע ודואר אלקטרוני. 92% ו-88% (בהתאמה) ממשתמשי המחשב הירושלמים הצהירו שהם משתמשים במחשב למטרות אלו. שימושים נוספים היו הורדת קבצים (58%), קבוצות דיון וצ'ט (46%). מפתיע לגלות כי ירושלמים רבים משתמשים במחשב גם לקבלת שרותי ממשל (38%), לקניות (25%), ולתשלומים (23%). 
 
מבין הירושלמים בעלי הטלפונים הניידים, 11% השתמשו באינטרנט דרך הטלפון, לעומת 19% בישראל. היתר בחרו לא להשתמש בתכונה זו, או שהיא אינה קיימת בטלפון שברשותם. יש להניח שחלקם נמנים על 39% מבני 20+ בירושלים (27% בישראל), שטענו כי "האינטרנט הוא בזבוז זמן". עמדה הפוכה הציגו רוב בני 20 ומעלה – 65% מהירושלמים ו-73% בישראל, שטענו כי "השימוש באינטרנט מהנה". 
 
 
 
 
מקור הנתונים: הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.