גדולים וקטנים יתייצבו מחר ביחד על קו הזינוק, בגשם ובקור, לרוץ ביחד במרתון ירושלים – הנה כמה נתונים מעניינים על גיל הרצים והרצות שעולים מפילוח הנרשמים למרתון 2022.

הנתונים מבוססים על מדגם של 9,900 משתתפים מתוך כ-14,000 רצים שנרשמו למרתון 2022. נדגיש שמדובר בנרשמים ולא במשתתפים בפועל – אנחנו מקווים שהקור לא ירתיע את הרצים וחשים כבוד רב לכל מי שיתייצבו לריצה למרות מזג האוויר הסוער.

מהמדגם עולה שהקבוצה הגדולה ביותר היא נערים ונערות בגיל תיכון (בני 15-19), המהווים 16% מהרצים במקצים התחרותיים ל-5, 10, 21.1, ו-42.2 ק"מ.

רובם (54%) בחרו לרוץ במקצה 10 ק"מ. מקצה 10 ק"מ הוא הפופולרי ביותר, אבל מיהם הרצים שנמשכים למקצים הארוכים יותר?

מסתבר שבעוד ש-5 ו-10 ק"מ מושכים בעיקר צעירים, המקצים הארוכים מושכים מבוגרים. קבוצת הגיל השכיחה ביותר במקצה ל-21.1 ול-42.2 ק"מ היתה 45-49, כאשר בחצי מרתון הפיזור היה מעט יותר גדול – בני 40-54 היוו 43% מהרצים במקצה זה, לעומת 51% מקרב רצי המרתון המלא. בקרב רצי המרתון, ישנם כ-11% מעל גיל 60 (רובם בין גיל 60-64), ו-1.4% מתחת גיל 20.

נאחל הצלחה לרצים ולרצות בכל הגילים!