מפקד האוכלוסין האחרון מספק נתונים מעודכנים ומדוייקים לגבי סוף שנת 2008. במועד זה היו בירושלים 202,200 משקי בית.
שיעור משקי הבית הגדולים בירושלים גבוה, ו-21% מהם היו של 6 נפשות ומעלה. זאת לעומת 11% בישראל. עם זאת, גם שיעור משקי בית הקטנים, של 1-2 נפשות דומה לממוצע בישראל, וקבוצה זו כללה 40% ממשקי הבית בירושלים, לעומת 45% בישראל.
בקרב האוכלוסייה היהודית נמוך יותר חלקם של משקי הבית הגדולים, והוא עמד על 16% בירושלים, לעומת 9% בישראל. שיעור משקי הבית היהודיים הקטנים עמד על 47% בירושלים – בדומה לשיעור בישראל, שעמד על 46%.
שיעור משקי הבית הגדולים (6+ נפשות) גבוה בשכונות החרדיות, ושכונות אלו היו היחידות במגזר היהודי בהן שיעור משקי הבית הגדולים עלה על 20% בשנת 2008. שיעור גבוה במיוחד נרשם ברמת-שלמה, נווה-יעקב, והאזורים החרדיים של רמות-אלון. שיעור משקי הבית הקטנים (1-2 נפשות) גבוה במיוחד במרכז העיר ובקריית שמואל, והם היוו 75%-85% ממשקי הבית בשכונות אלו. נציין כי ההשוואה בין השכונות אינה כוללת את האזורים הערביים של העיר, בשל מחסור בנתונים לאזורים אלו.
81% ממשקי הבית בירושלים היו משפחתיים, והיתר היו של יחידים או שכללו מספר אנשים שלא היוו משפחה. ברוב משקי הבית המשפחתיים התגוררו שני דורות (הורים וילדים), אך 20% מהם היו של דור אחד, ו-4.5% של שלושה דורות או יותר. במגזר הערבי נדירות יותר משפחות של דור אחד, והן היוו 4.6% בלבד ממשקי הבית המשפחתיים בירושלים. משפחות רב-דוריות נפוצות יותר בקרב האוכלוסייה הערבית, והן היוו 7.9% ממשקי הבית המשפחתיים בעיר.