בשבוע שעבר הכריז שר האוצר רוני בראון על חורף 2007/08 כשנת בצורת. נתונים שפורסמו על ידי השירות המטאורולוגי מצביעים על כך שעונת החורף היתה אחת ממעוטות הגשם ב-70 השנים האחרונות בכלל ובצפון הארץ בפרט. שכמויות הגשם שירדו בכל הארץ קטנות מהממוצע, ועמדו על 75%-60% מהממוצע הרב שנתי לעונה.
כמויות הגשם הגדולות ביותר ביחס לממוצע הרב שנתי נמדדו במישור החוף הדרומי, בו ירדו 95%-85% מהממוצע הרב שנתי. כמויות גשם נמוכות ביחס לממוצע נמדדו בגליל המרכזי והמזרחי, בעמק החולה ובאזור הכנרת בהם ירדו 65%-55% מהממוצע הרב שנתי.

ממוצע רב שנתי גבוה יחסית מאפיין את מצפה חרשים (960 מ"מ), כפר גלעדי (810 מ"מ), ואיילון (793 מ"מ), יישובים הממוקמים בצפון הארץ. ממוצע רב שנתי נמוך יחסית מאפיין את באר שבע (206 מ"מ) שדה בוקר (99 מ"מ) ואילת (29 מ"מ).

הממוצע הרב שנתי בירושלים הוא 554 מ"מ, והוא דומה לממוצע הרב שנתי בתל-אביב (566 מ"מ) ובחיפה (541 מ"מ). בחורף 2007/08 ירדו בירושלים 376 מ"מ (68% מהממוצע הרב שנתי), בתל-אביב ירדו 433 מ"מ (76%) ובחיפה 371 מ"מ (69%).

כמויות הגשם שירדו בחורף האחרון בירושלים (376 מ"מ), נמוכות בהשוואה לחורף 2006/07 – 548 מ"מ (99%) ולחורף 2002/03 – 819 מ"מ (148%).

כמויות גשם בירושלים


מקור: אתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי, משרד התחבורה