בסקר החברתי אותו ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20 ומעלה בשנת 2017, נבחנו הרגלי השינה של המשתתפים בסקר. תוצאות הסקר מראות כי אחוז תושבי ירושלים אשר השיבו כי הם נוהגים לישון 8 שעות ומעלה בלילה, גבוה יחסית לערים הגדולות הנוספות ולישראל: 28% מתושבי ירושלים השיבו כי הם ישנים במשך 8 שעות או יותר כל לילה, לעומת 25% בישראל, 24% בחיפה ובראשון-לציון, 19% בפתח-תקווה ורק 17% בתל אביב-יפו.

לעומת זאת, רק 10% מתושבי ירושלים העידו על עצמם כי הם ישנים כל לילה רק 5 שעות או פחות. זאת לעומת 17% מתושבי ישראל. מבין הערים הגדולות, ניתן לראות כי 21% מתושבי חיפה השיבו כי הם ישנים 5 שעות או פחות כל לילה, 17% מתושבי תל אביב-יפו, ו-16% מתושבי ראשון-לציון ופתח-תקווה.

בקרב תושבי ירושלים, מורה הסקר כי קיים הבדל משמעותי בשעות השינה בין יהודים וערבים: 16% מהיהודים השיבו כי הם ישנים מעל ל-8 שעות בלילה, לעומת 49% מהערבים. 12% מהיהודים השיבו כי הם ישנים פחות מ-5 שעות בלילה, לעומת 5% מתושביה הערבים של ירושלים. באופן צפוי, יש אחוז גבוה יותר של תושבי העיר שאינם משתייכים לכוח העבודה אשר השיבו שהם ישנים מעל ל-8 שעות בלילה (34%), לעומת אלו המועסקים (22%).

מכיוון שהסקר מורה על כך שתושבי ירושלים ישנים טוב בלילה, אין פלא שכאשר נשאלו המשתתפים בסקר לגבי מידת העייפות שלהם במהלך היום, נמצאת ירושלים בתחתית הרשימה: רק 43% מהמשיבים תושבי ירושלים העידו כי במהלך היום הם חשים עייפות רבה או מסוימת. זאת בהשוואה ל-54% מכלל תושבי ישראל, 63% מתושבי חיפה ופתח-תקווה, 56% מתושבי ראשון לציון ו-49% מתושבי תל אביב-יפו.

תושבי ירושלים גם השיבו בסקר כי הם נתקלים בקושי לישון פחות מאשר בישראל: 21% מתושבי ירושלים השיבו כי הם מתקשים לישון פעמיים-שלוש בשבוע או יותר , לעומת 26% מתושבי ישראל, 32% מתושבי חיפה ופתח-תקווה, 26% מתושבי ראשון-לציון ו-22% מתושבי תל אביב-יפו.