המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל וחוקרים פלסטינים יחד עם מרכז פרס לשלום וגרין קרוס אינטרנשיונל וגרין קרוס שוויץ שוקדים על פרוייקט בנושא "צרכי מים". במסגרת הפרויקט נערכה סדנא בינלאומית בין 4-2 במאי 2008 בג'נבה, שוויץ. בסדנא השתתפו כ-25 חוקרים: צוות חוקרים פלסטיני בראשות ד"ר עבד אל-רחמן תמימי, צוות ישראלי בראשות פרופ' ערן פייטלסון ומומחי מים בעלי שם מארה"ב ומאירופה. מטרת הסדנא הייתה להגדיר מהם צרכי מים, כבסיס לקווים מנחים שיוכלו לשרת את הישראלים והפלסטינים בבואם למפות את צרכי המים של המשק הישראלי והמשק הפלסטיני.

תמונות: פרופ' אביטל גזית, אוניברסיטת ת"א; גלית חזן , מכון ירושלים לחקר ישראל
לחצו לתמונות מהסדנא