בשנים האחרונות עולים החששות מהתגברות של מקרי הסוכרת בקרב האוכלוסייה. במחקר של משרד הבריאות שהתפרסם לאחרונה, נמצא כי בשנים 2016-2014 עמד מספר המקרים המתוקנן (לפי שכבת גיל) של סוכרת בקרב תושבי ישראל על 56 לכל 1,000 תושבים. השיעור המתוקנן של מקרי הסוכרת בירושלים היה נמוך במעט מהממוצע הארצי, ועמד על 53 מקרים לכל אלף תושבים (כ-38,500 מקרי סוכרת בין השנים 2016-2014). זהו שיעור מקרים גבוה מאשר בערים הגדולות האחרות, שם מקרי הסוכרת היו שכיחים פחות: בתל אביב-יפו עמד שיעור מקרי הסוכרת המתוקנן על 45, ובחיפה על 48 מקרי סוכרת לכל אלף תושבים.
 
בתחתית רשימת היישובים בהם שיעור מקרי הסוכרת היה הנמוך ביותר, ניתן למצוא יישובים מבוססים, דוגמת בנימינה-גבעת עדה (37 מקרים), רמת השרון וקרית טבעון, בראש הרשימה ניצבים יישובים בעלי אוכלוסייה ערבית ובדווית, דוגמת ג'סר א-זרקא (138 מקרים), קלנסווה ותל שבע.
 
בנוסף, בדקו אנשי משרד הבריאות גם את אחוז התלמידים הסובלים מהשמנה או מעודף משקל. נמצא כי בקרב תלמידי כיתות א' בשנים 2016-2014, עמד אחוז הסובלים מעודף משקל על 18%, בעוד שבקרב תלמידי כיתה ז' 30% סבלו מעודף משקל. בירושלים אחוז הסובלים מעודף משקל דומה לשיעור הארצי (17% לתלמידי כיתות א' ו-30% לתלמידי כיתות ז') וכך גם בתל אביב-יפו (18% ו-28% בהתאמה) ובחיפה שיעורי עודף המשקל גבוהים במקצת מהממוצע הארצי (20% ו-32% בהתאמה).
 
מקור הנתונים: משרד הבריאות – מפת הבריאות היישובית