ראובן פינסקי, מנהל מרחב העיר העתיקה ברשות לפיתוח ירושלים, וצוות התכנון של "תיק פרויקטים" הציגו בפני חברי מכון ירושלים ואורחים נוספים פרוייקט תכנית שירותים לעיר העתיקה. הוצגו ההקשר הרחב של הפעילות באגן ההיסטורי, הרציונאל – השגת שיפור עירוני כולל על רקע המציאות המורכבת, ועיקריה של התכנית – תחומי עיסוקה, מטרותיה ויעדיה.
להלן כמה מהסוגיות העיקריות שעלו בסיעור המוחות:
יש להבהיר שהתכנית אינה עוסקת בסוגיית העתיד הפוליטי של ירושלים.
בהינתן מציאות של קונפליקט יש צורך בפיתוח כלים של שיתוף פעולה. מוצע ליזום תהליך של שיתוף פעולה עם הקהילות ובעלי העניין. להקים גוף מייעץ בדומה ל-Pro Jerusalem Society שידון וייתן תמיכה בנושאי יום יום.
עידוד מוביליות כלכלית חברתית בין הפלסטינאים שגרים בתוך העיר העתיקה לבין התושבים שגרים מחוץ לה.
יש חשיבות לשתף את הקהילה בתהליך, לעודד יזום פרויקטים עם/ע"י הקהילה.
יצירת צעדים בוני אמון בתחומים החברתיים פיסיים: שיקום שווקים, לשקם מסגדים לא פעילים בעיר העתיקה, השקעה בתחום של הנשים והילדים – הכשרת נשים, קידום נוער.
רכישת אמון הציבור הכרחית להצלחת תכנית שכזאת אולם מדובר בתהליך ארוך ומורכב במיוחד לאור המתיחות שנבנית כיום סביב פעילותן של העמותות היהודיות בעיר העתיקה וסביבתה.