שאלת ירושלים חובקת עולם . היא חובקת דתות , תרבויות ועמים . ירושלים היא עיר רבת -רבדים , וממדיה השונים קשורים זה בזה ויוצרים עיר ייחודית ומיוחדת . יש בה מזיגה של חיי יומיום עם חיי נצח , חיים של ערכים והיסטוריה עם להט פוליטי עכשווי . לרגע ירושלים היא עיר של מערכות ביוב ותחבורה ושל אוכלוסייה המבקשת לחיות בשלווה , ולרגע היא לב ליבו של מאבק דמים סוער . לרגע היא עיר שכל בעיותיה גשמיות וכספיות , ולרגע היא עיר קודש נשגבת – הכול לפי המתבונן ונקודת -מבטו . יש מי שיעדיפו לחיות בעולם רב -ממדי בעל משמעות דתית , פוליטית וסמלית , ויש מי שיירתעו מן ההתמודדות עם המשמעויות הסמליות הכבדות ויעדיפו לחיות בהווה הפשוטוהגלוי . למורכבותה של ירושלים ולמגוון רבדיה , מיתוסף גם ההרכב המיוחד והסבוך של אוכלוסייתה : יהודים וערבים , חילונים , דתיים וחרדים , חסידים וליטאים , נוצרים ומוסלמים – כולם גרים בה אלה בצד אלה ויוצרים פסיפס של שכונות , עדות ואורחות -חיים שאין דומה לו בעולם . השאלה היא : לאן צועדת ירושלים ולאן וכיצד "מצעידים " אותה ? המענה לשאלה זו תלויבמידה רבה גם בהרכב האוכלוסייה החיה בעיר . בהקשר זה , גודל האוכלוסייה ומאפייניה , והיחס הכמותי בין קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר , נתפסים כולם כגורמים המשמעותיים ביותר לחיי היומיום העכשוויים של העיר .

הספר: "40 שנה בירושלים" בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, יצא לאור בסוף נובמבר.