ד"ר מאיה חושן
ינואר 2007

בשנים 1990-2005 עלו לישראל 1,159,000 עולים חדשים, 89,400 מהם (8%) בחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בארץ. בסוף שנת 2005 חיו בירושלים כ– 60,800 תושבים שעלו לארץ משנת 1990 ואילך.

עשור שנות ה – 90 התאפיין בעלייה גדולה מחבר העמים. בשנים אלו בחרו בירושלים כמקום המגורים הראשון בישראל רק 7% מהעולים לישראל, לעומת כ – 20% מהעולים שבחרו בירושלים כמקום המגורים הראשון בישראל בשנות ה – 80. שיעור זה אף נמוך מחלקה של ירושלים באוכלוסיית ישראל שעומד על כ – 10%.

ירושלים מהווה אבן שואבת לעולים מארה"ב וממדינות מערב אירופה, אך היא אינה יעד מועדף עבור עולים ממדינות חבר העמים. שתי הסיבות העיקריות לכך הן מחירי הדיור הגבוהים בעיר שעולים חסרי משאבים אינם יכולים לעמוד בהם, וחלקה הגדול של התעסוקה בירושלים במוסדות ציבוריים שהשפה העברית היא תנאי ראשון להעסקה בהם.

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בשיעור העולים הבוחרים בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל. בשנת 2005 שיעור העולים לירושלים מתוך כלל העולים לישראל עמד על- 12%. שינוי זה נובע מעלייה בחלקם היחסי של העולים מארצות הרווחה – בעיקר ארה"ב ומערב אירופה ובמקביל מירידה בחלקם היחסי של העולים ממדינות חבר העמים. בשנת 2001 היה חלקם של העולים ממדינות חבר העמים 46% מכלל העולים החדשים שבחרו להשתקע בירושלים, חלקם ירד ל-30% בשנת 2002 ול-24% בשנת 2005. בשנת 2005 בחרו לגור בירושלים 730 עולים מארה"ב, 585 מצרפת ורק 455 מחבר העמים.
האזורים המועדפים ביותר על עולים היו: תלפיות מזרח, 345 עולים – רובם במרכז הקליטה "בית קנדה", דרום בקעה – 211 עולים ומזרח בית וגן – 120 עולים.

עולים שבחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל, מכלל העולים באותה שנה

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – עיבודים מיוחדים ועיבודי מכון ירושלים לחקר ישראל לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה