בשנת 2014 נפתחו 33,400  תיקי חקירה בירושלים, מהם 43% הינם עבירות רכוש, 36% עבירות סדר ציבורי ו 17% פגיעה בגוף.
מתוך תיקי החקירה שנפתחו 12 היו תיקי רצח, 25 תיקי ניסיונות רצח, 179 תיקי אונס, 447 תיקי סחר בסמים, 1,721 תיקי שימוש בסמים,1,622 תיקי פריצה לדירות, 2,078 תיקי גניבת רכב ו 3,075 תיקים על גרימת נזק לרכוש בזדון.
 
רוב עבירות הרכוש מתרחשות בבתי מגורים (2,734), ברחובות העיר (2,282) ובחנויות (766). 
 
השנה נתקבלו במערכת השנתון הסטטיסטי לירושלים נתונים ממדור מחקר וסטטיסטיקה במשטרת ישראל לגבי פשיעה לפי אזורים סטטיסטים.
מהנתונים אנחנו לומדים על אזורי הפשיעה ה"חמים". הנתונים מציגים את מיקום הפשעים (מיקום פתיחת תיק החקירה) ולא את מקום המוצא של הפושעים.
 
2,449 תיקי חקירה נפתחו במרכז העיר (שהם 7% מתיקי החקירה בירושלים), אזור מרובה בתי עסק ושוקק תנועת אדם במהלך היום. האזור השני בכמות תיקי חקירה הוא אזור ארנונה, מקור חיים שבו נפתחו 1,364 תיקים.
 
אם אתם מחפשים אזור בטוח בעיר, במערבה של מקור ברוך נפתחו מעט מאוד תיקים – 12 במספר. בשכונת אום טובא נפתחו רק 31 תיקי חקירה.
האזור שבו נפתחו הכי הרבה תיקי חקירה בעניין עבירות רכוש הוא אזור נחלת שבעה (440 תיקי חקירה), אחריו אזור התעשייה תלפיות (332 תיקי חקירה) ואזור המע"ר המזרחי – באב א-סאהרה (329 תיקי חקירה).
 
האזור שבו נפתחו הכי הרבה תיקי חקירה בעניין עבירות מוסר ומין הוא קריית העירייה (162 תיקי חקירה). 
 
במזרח העיר נפתחו הרבה תיקי חקירה של סדר ציבורי. ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה נפתחו 773 תיקי חקירה, זהו האזור שבו מתקיימות תפילות יום שישי בעיר העתיקה, בבית חנינא נפתחו 487 תיקי חקירה ובבאב אס-סהרה נפתחו 320 תיקי חקירה.
 
שימרו על עצמכם!