יאיר אסף-שפירא
נובמבר 2007

בשנת 2006 התגוררו בירושלים 405,000 תושבים בגיל 20 ומעלה, 283,900 מהם יהודים.
מקרב האוכלוסייה היהודית בגיל 20+ בירושלים, 30% הגדירו את עצמם חרדים (לעומת 8% בישראל), 27% דתיים או מסורתיים-דתיים (24% בישראל), ו-43% חילונים או מסורתיים לא-דתיים (69% בישראל). שיעור החרדים עלה משנת 2002, הן בירושלים (מ-25% ל-30%) והן בישראל (מ-6% ל-8%), בעוד ששיעוריהן של שתי הקבוצות האחרות לא השתנו באופן משמעותי.

שיעור היציאה לעבודה בקרב האוכלוסייה החרדית נמוך באופן יחסי. 44% מהחרדים הירושלמים משתתפים בכח העבודה האזרחי – עובדים או מחפשים עבודה – לעומת 61% בקרב הדתיים, ו-71% בקרב הלא-דתיים. שיעור הדתיים והלא-דתיים המשתתפים בכח העבודה בירושלים דומה לממוצע של אותן קבוצות בישראל, בעוד שבקרב החרדים בירושלים הוא נמוך מזה של כלל החרדים בישראל (44% בירושלים לעומת 50% בישראל).

לצורך בדיקת המגמה לאורך זמן, בדקנו את מספר המפרנסים במשק הבית. 62% מהחרדים בירושלים מתגוררים במשק-בית בו יש מפרנס אחד לפחות, לעומת 75% בקרב הדתיים, ו-82% בקרב הלא-דתיים. למרות השיעור הנמוך יחסית, ניכר בבירור כי המגמה היא של גידול במספר המפרנסים בקרב החרדים, ובשנת 2002 עמד שיעור החרדים שהתגוררו במשקי-בית עם מפרנס אחד לפחות, על 50% בלבד (לעומת 62% בשנת 2006). בקרב הדתיים והלא-דתיים לא ניכר שינוי משמעותי בתקופה זו. בקרב החרדים היה הגידול משמעותי הן בשיעור המתגוררים במשקי בית בהם מפרנס יחיד (מ-36% ל-41%), והן בשיעור המתגוררים במשקי-בית בהם שני מפרנסים או יותר (מ-14% ל-21%). בקרב הדתיים 43% מתגוררים במשקי-בית עם שני מפרנסים או יותר, ובקרב הלא-דתיים 51%.

בני 20+ באוכלוסייה החרדית בירושלים, לפי מס' המפרנסים העובדים במשק הבית

מקורות: עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
שנתון סטטיסטי לישראל 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה