ערב עיון

לרגל צאתו לאור של הספר

ההתנתקות – הרעיון ושברו

יום שני, כ"ט חשוון,16 בנובמבר 2009 ,בשעה 17:00

מרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים

‏סדר היום :

ברכות:

פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, ראש מכון ירושלים לחקר ישראל; והאוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר לארס הנזל, ראש קרן קונרד אדנאואר בישראל


יו"ר:
פרופ' יעקב בר-סימן-טוב

ח"כ צחי הנגבי, יו"ר ועדת חוץ ובטחון – ההתנתקות כאירוע פוליטי מכונן

פרופ' ענת פירסט, מכללת נתניה – נעדרים מן השיח: הסיקור החדשותי לאחר ההתנתקות

ד"ר ברוך כהנא, האוניברסיטה העברית בירושלים – מנותקים על לוח השחמט

פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, התנתקות ותהליך שלום – כקונפליקט זהות

תרגום סימולטני – עברית/אנגלית

נא לאשר השתתפות 02-5630175 ,שלוחות 13 ,11

דואר אלקטרוני: mail@jiis.org.il