ירושלים היא עיר של ניגודים . לצד עושרה התרבותי , עומקה הרוחני , יופייה שובה הלב וחשיבותה הפוליטית והאסטרטגית ירושלים היא עיר מוכּת עוני . בירת ישראל היא עיר בה חיות קהילות עניות , וקווי חלוקת העוני חופפים את גבולותיה הקהילתיים .כל החפץ לחסנה , חייב להתחיל בהעלאת רמת -חייהם של תושביה העניים . לשם כך זקוקה ירושלים לאסטרטגיה קהילתית שתפיח תקווה בקהילותיה העניות . יחד עם זאת ייאמר מראש : אסטרטגיה כזו אינה תחליף למדיניות חברתית עירונית ולאומית לצמצום העוני בירושלים . זאת מכיוון שאין לנתק את עונייה של העיר מן ההקשר הרחב של התפתחות האי -שוויון החברתי בישראל . מאידך -גיסא , מדיניות חברתית שתתעלם מאופייה הקהילתי של העיר , תתקשה להשיג את יעדיה . מסמך זה מציע קווים מנחים לפיתוח אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם עוני בעיית העוני היא בעיה מורכבת ורבת -ממדים . פתרונה מחייב היערכות בתחומי התעסוקה , החינוך , הדיור והרווחה . היערכות כזו כרוכה בהקצאת משאבים רבים .נכונותן של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים להקצות משאבים לצמצום ממדי העוני בעיר , היא החלטה פוליטית . רק התארגנות אקטיבית של קבוצות אזרחים עניים ובעלי -בריתן ) עמותות , אנשי -מקצוע , אנשי -אקדמיה (עשויה להשפיע על בניית סדר -יום פוליטי עירוני ולאומי חדש ואלטרנטיבי. נייר -עמדה זה מושתת על ספרות מחקרית רלוונטית , על שיחות עם מנהלי -שירותים ואנשי -מקצוע בשדה ועל ניסיון רב -שנים של עבודה עם קהילות עניות בעיר . זהו מאמץ נוסף של מכון ירושלים לחקר ישראל לקדם את הדיון הציבורי בבעיות העוני של ירושלים .

ד"ר רוני סטריאר , מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית , בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות , אוניברסיטת חיפה . יועץ בכיר לארגוני -רווחה בפיתוח שירותים ייחודיים. מחקריו מתרכזים בעוני , הדרה חברתית , אי -שוויון חברתי על רקע הבדלי תרבות ומִגדר ,ולימודי -קהילה .

לחץ לפרסום המלא באתר מכון ירושלים