"חזון לירושלים" הוא עבודה של צוות-חוקרים עצמאי, בראשות גור עופר, שפעל ביוזמה ובמימון של מספר קרנות הפועלות בירושלים.

יעדי העבודה לשנת 2020 הן להגדיל את האוכלוסייה החזקה בירושלים ב-100,000 נפש ועוד כ-100,000 בתחום המטרופוליטאני שלה, וליצור עוד כ-60,000-70,000 מקומות עבודה איכותיים בעיר.

עבודה זו מדגישה שלושה "מנופי שיקום" שיניעו את התהליך ויסייעו לכל השאר: הכפלה של מגזר ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בעיר; יצירת "רשתות" של תמיכה ושיתופי-פעולה הדדיים בין הסקטורים השונים, והקמת "כוח-משימה לאומי" שיופקד על ניהול ותקצוב התכנית.

לרגל הכנס שיערך לכבוד הוצאת הספר ביום ה' ה-22.1.09 במכון ירושלים לחקר ישראל, ניתן לקרוא את הפרסום המלא כאן.