בפסח האחרון, כמו בהרבה פסחים לפניו, הייתה תחושה שירושלים התרוקנה מתושביה, שיצאו לטייל ברחבי הארץ. בירושלים חיה עשירית מאוכלוסיית ישראל, והיא הרשות השנייה בגודל שטח השיפוט שלה בישראל, קודמת לה דימונה שהגדילה את שיטחה עם צירפו של בסיס נבטים. 
 
אבל עד כמה צפוף בעיר? האם דימונה צפופה כשם שהיא גדולה בשטח שלה? 
 
מסתבר שביחס של אוכלוסייה לשטח, ירושלים לא כל כך צפופה. הצפופה ברשויות המקומיות בישראל היא בני ברק, עם יחס של  26 אנשים לדונם, עוד צפופות: גבעתיים (יחס של 18 איש לדונם), בת ים, שהיא רשות ללא אזור תעשייה (16 איש לדונם) ואלעד (13 איש לדונם). בירושלים, לשם השוואה, היחס הוא 7 אנשים לדונם, בדומה לתל אביב (8 אנשים לדונם), ולכפר סבא ופתח תקווה (בשתיהן קרוב ל 7 אנשים לדונם). ירושלים דומה לרשויות אלו בצפיפות כנראה בשל אי הבנייה בעמקים בירושלים. דימונה, למקרה שתהיתם, משתרכת הרחק מאחור עם 0.2 איש לדונם. 
 
עוד אפשרות לבדוק כמה צפוף בעיר היא דרך כמות יחידות הדיור (יח"ד) לדונם. השטח הוא כמובן ברוטו, כלומר כולל שטחים פתוחים, שטחי מסחר ותעשייה, שטחים ציבוריים, דרכים ועוד. כאן התמונה מעט שונה. בני ברק אומנם מכילה יותר אוכלוסייה לדונם, אבל פחות יחידות דיור (כלומר פחות משקי בית לדונם) ניתן לקשור זאת למשקי הבית הגדולים שמאפיינים בדרך כלל משפחות חרדיות. אבל עדיין בבני ברק ישנן 6.1 יח"ד לדונם, קצת מתחת לבת ים (6.4 יח"ד לדונם) ושתיהן אינן משתוות לגבעתיים הצפופה, בה עומד היחס על 7.5 יח"ד לדונם. באלעד, שהיא צפופה מבחינת אוכלוסייה, ישנה יותר פריסה בשטח – וכנראה פחות שטחים לשימושים נוספים מלבד מגורים, יש 2.1 יח"ד לדונם. בירושלים יש 1.8 יח"ד לדונם, לא גבוה וקשור, שוב, לריבוי שטחים פתוחים (53% משטחה של ירושלים), בתל אביב שבה 26% מהשטח הוא שטח פתוח ישנן 3.8 יח"ד לדונם, צפופה מירושלים, אבל לא בהרבה, בקיזוז השטחים הפתוחים שבהן. כפר סבא ופתח תקווה צפופות יותר מירושלים במספר יח"ד הדיור לדונם (2.3), ובניכוי השטח הפתוח כפר סבא וירושלים דומות ופתח תקווה צפופה יותר, אולם בשתי הערים הללו אין אזורי תעשייה ומסחר כבירושלים. 
 
ובדימונה – 0.2 יח"ד לדונם בנוי בעיר הדרומית…