לפני כחודש, בל' בשבט, צוין בישראל יום המשפחה. סביב מועד זה מתפתח מדי שנה שיח ציבורי העוסק בתהליכי השינוי שעובר התא המשפחתי בעולם המודרני. בהקשר זה, להלן כמה נתונים מעניינים הנוגעים לאוכלוסיית ירושלים. 
 
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסוף שנת 2009, 66% מאוכלוסיית העיר (בגילאי 20 ומעלה) היו נשואים. זאת לעומת 23% רווקים, 6% גרושים ו- 5% אלמנים. שיעור הנשואים בקרב בני 20 ומעלה בירושלים היה דומה למצב בישראל (63%) וגבוה מאוד ביחס לשיעור בתל אביב (46%). מהנתונים עולה כי הירושלמים מתחתנים בגיל צעיר. מתוך אוכלוסיית הצעירים בגילאי 20-34 בירושלים כ- 53% היו נשואים (לעומת 28% בתל אביב). מעניין כי 9% מכלל התושבים הנשואים בעיר התחתנו לפני גיל 24, וזאת בהשוואה ל- 4% בישראל ו- 1.5% בלבד בתל אביב. 
 
שיעור הגרושים בירושלים היה נמוך מאוד. רק 9% מבני 35 ומעלה בעיר היו גרושים, בהשוואה ל- 16% בתל אביב ו- 14% בחיפה. שיעור הגרושים מבני 35 ומעלה באוכלוסייה היהודית היה גבוה ביחס לאוכלוסייה הערבית בעיר, 11% לעומת 3% בהתאמה. שיעור הרווקים בשתי קבוצות האוכלוסייה היה זהה ועמד על 8%. 
 
על פי נתוני המועצה לשלום הילד מסוף שנת 2010, היו בירושלים 7,900 משפחות חד הוריות, בהן חיו כ- 14,000 ילדים מתחת לגיל 18. אלה היוו כ- 4% מכלל הילדים בעיר. זהו שיעור נמוך בהשוואה לישראל, בה 9% מכלל הילדים באוכלוסייה חיו במשפחות חד הוריות. בתל אביב שיעור הילדים במשפחות חד הוריות היה גבוה במיוחד ועמד על כ- 17%.