כיצד מצביעים תומכי מפלגות בכנסת, כאשר הם מצביעים למועצת העיר? האם תומכי "הבית היהודי" לכנסת תומכים ברשימת הבית היהודי גם למועצת העיר? האם מצביעי "יש עתיד" מצביעים ל-"התעוררות"? האם תומכי "מרץ" לכנסת מצביעים לרשימת "ירושלמים" למועצה?
 
בדקנו את הקשר בין ההצבעה למפלגות בבחירות לכנסת (2015), לבין ההצבעה לרשימות בבחירות למועצת העיר (2013). הממצאים לפניכם:
 
בדקנו את ההצבעה לכל אחת מהמפלגות העיקריות בכנסת, מול ההצבעה לכל אחת מהרשימות למועצת העיר, ומצאנו שבחלק מהמקרים ישנם קשרים חזקים.  כך, לדוגמה, ישנו קשר (מיתאם פירסון) חיובי גבוה (0.8+) בין הצבעה למחנה הציוני בבחירות לכנסת, לבין הצבעה ל-"התעוררות" או ל-"ירושלמים". מיתאמים גבוהים נמצאו גם בין הצבעה למרץ (בבחירות לכנסת) לבין הצבעה ל-"ירושלמים"; ובין הצבעה ל-"כולנו" ול-"יש עתיד" לבין הצבעה להתעוררות למועצת העיר (0.8+, 0.9+ בהתאמה).
 
יש לציין שהמיתאמים נבדקו ברמת האזור, ואינם מנתחים את ההצבעה האישית של כל בוחר (שהיא כמובן חשאית). משמעותו של מיתאם חיובי גבוה, קרוב ל-1 (למשל בין מפלגה א' לרשימה ב') היא שבבחינת כל האזורים בירושלים, נראה שככל שעולה ההצבעה למפלגה א', עולה גם ההצבעה לרשימה ב'. מיתאם שלילי, קרוב למינוס אחד (1-) אומר שככל שעולה ההצבעה למפלגה א', יורדת ההצבעה לרשימה ב'. מיתאם קרוב ל-0 אומר שאין קשר בין עלייה או ירידה בהצבעה ל-א', לבין שינוי בהצבעה ל-ב'.
 
לרוב נמצא מיתאם חיובי גבוה בין הצבעה לרשימה לכנסת לבין אותה רשימה במועצה – כך במקרה של "יהדות התורה" (1.0+), "שס" (0.9+), ו-"הבית היהודי" (0.8+). הדבר שונה ב-"מרץ", כאשר בין ההצבעה למפלגה זו לכנסת לבין הצבעה לרשימת "מרץ" למועצת העיר נרשם מיתאם של 0.5+ בלבד. כנראה שבניגוד לאחרות, איפיון מצביעי "מרץ" לכנסת ולמועצת העיר שונה, לפחות מבחינה גיאוגרפית.
 
נראה שהרשימות "ירושלים תצליח" (רשימתו של ראש העיר ניר ברקת), "התעוררות" ו-"ירושלמים", אינן נתפשות כרשימות ימין או שמאל, והצבעה להן קשורה הן להצבעה למפלגות ימין והן למפלגות שמאל.
 
מעניין שמיתאמים שליליים בולטים נרשמו רק בהקשר להצבעה ל-"יהדות התורה".
 
תוצאות הבחירות לכנסת בשנתון ירושלים — כאן התוצאות הכלליות, וכאן לפי אזורים
תוצאות הבחירות למועצת העיר בשנתון ירושלים — התוצאות הכלליות, ולפי אזורים