הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא סקר שנתי המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 20 ומעלה) ועל תפיסותיהם של האנשים לגבי היבטים שונים של חייהם. במסגרת הסקר שנערך בשנת 2009 נשאלו הנסקרים לגבי שביעות רצונם מתחומים שונים בחייהם.

מהסקר עולה כי בהשוואה לתושבי הערים הגדולות בארץ, תושבי ירושלים הם המרוצים ביותר מחייהם. 42% מהמשיבים בירושלים ציינו כי הם מרוצים מאד מחייהם, בהשוואה ל-30% מהמשיבים בחיפה, 28% בראשון לציון ו-26% בלבד בתל אביב. שיעור המשיבים הירושלמים שהעידו כי הם לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים מחייהם עמד על 11% בלבד. שיעור זה דומה לשיעור שנרשם בראשון לציון ונמוך מהשיעור בתל אביב (14%) ובחיפה (19%).

מהנתונים עולה כי ישנו קשר חיובי בין מידת הדתיות לבין שביעות הרצון מהחיים. שביעות הרצון בקרב יהודים תושבי ירושלים שהגדירו עצמם כחרדים הייתה הגבוהה ביותר. שיעור החרדים שציינו כי הם מרוצים מאד מחייהם עמד על 64%. זאת בהשוואה ל-38% מהדתיים ול-19% בלבד מהחילונים והמסורתיים.

תושבי ירושלים מרוצים באופן יחסי גם ממצבם הכלכלי. שיעור תושבי ירושלים שהעידו כי הם מרוצים או מרוצים מאד ממצבם הכלכלי היה הגבוה ביותר מבין תושבי הערים הגדולות ועמד על 62%. בתל אביב ובראשון לציון עמד שיעור זה על 56% ואילו בחיפה על 52% בלבד.
באשר לעתידם הכלכלי נראה כי תושבי ירושלים הם גם האופטימיים ביותר. 60% מהמשיבים הירושלמים העריכו כי מצבם הכלכלי בעתיד יהיה טוב יותר. זאת לעומת 54% מתושבי תל אביב, 45% מתושבי חיפה ו-39% בלבד מתושבי ראשון לציון.

מקור: הסקר החברתי 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.