מצגת מאת מלכה גרינברג, ממשרד אדריכלים טרנר, העוסקבת מאפייני האוכלוסייה במרחב האגן החזותי וסיכום הבעיות של תושביו
ההרצאה ניתנה במסגרת כנס במכון ירושלים שעסק בנושאי שימור ופיתוח באגן החזותי
לתכנית הכנס ולמצגות נוספות הכנסו לאתר המכון

Kidron river

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: bedouin development)