האוכלוסייה הערבית בירושלים מממשת את זכותה להצביע בבחירות המקומיות בשיעורים נמוכים מאוד, כמעט אפסיים. נראה כי גם אם יבחרו ערביי ירושלים להצביע בבחירות הקרובות, הם יתקשו בכך מאוד לאור מיעוט מיקומי הקלפי בשכונות הערביות, כך מסתבר מקובץ הקלפיות שפירסם משרד הפנים לקראת הבחירות.
 
 

בירושלים ישנן 780 קלפיות, אך ברוב נקודות הקלפי, הממוקמות בבתי-ספר או במוסדות ציבור אחרים, ישנה יותר מקלפי אחת, כך שמספר נקודות הקלפי בעיר נמוך יותר, והוא עומד על 193 בלבד. בבחינת הפיזור המרחבי של נקודות הקלפי בעיר, נראה כי רק 6 מהן (3%), נמצאות בשכונות הערביות (ממוצע של כ-40,000 בעלי זכות בחירה לנקודת קלפי), לעומת 187 בשכונות היהודיות (ממוצע של כ-2,000 בעלי זכות בחירה לנקודת קלפי).

מתוך נקודות הקלפי בשכונות הערביות, ממוקמות 3 בבית צפאפה (בבית הספר היסודי, בתיכון, ובמתנ"ס), ו-3 בשכונות אחרות (אחת בשייח ג'ראח, אחת בעיר העתיקה, ואחת בג'בל מוכאבר), כך שלמעט בית צפאפה, כל בעלי זכות ההצבעה בשכונות הערביות בעיר (כ-240,000 איש) צריכים להגיע ל-3 נקודות על-מנת לממש את זכותם (כ-80,000 בעלי זכות בחירה לנקודה!). בשכונות גדולות כמו בית חנינא, שועפאט, ועיסוויה, אין אפילו קלפי אחת, והן מרוחקות עד 5 ק"מ מנקודת הקלפי בביה"ס התיכון עבדאללה אבן-חוסיין. מבין 75 הקלפיות בבית ספר זה אין, למרבה הצער, אפילו אחת שיש בה סידורי הצבעה או גישה למוגבלים בניידות. לשם השוואה, בשכונות היהודיות המקסימום הוא 8 קלפיות בנקודה, והממוצע הוא 3.5 קלפיות בנקודה.

ניתן להניח שמדובר במקרה של "ביצה ותרנגולת", כלומר, ככל שהאוכלוסייה הערבית בירושלים ממעטת לממש את זכותה להצביע, מפחית משרד הפנים את מספר נקודות הקלפי המשרתות אותה, וחוזר חלילה. אפשרות אחרת היא שחלק מהאוכלוסייה הערבית אמורה להצביע בשכונות יהודיות. כך או כך, נראה שעבור ערביי ירושלים, הנגישות למימוש הזכות להצביע היא קשה. 

את קובץ הקלפיות ניתן להוריד מאתר הבחירות המקומיות של משרד הפנים
את המפה ניתן לפתוח גם דרך מפות גוגל