תופעת לוואי חיובית של תקופת הסגר היא ירידה דרמטית בתאונות הדרכים, מפני שמן הסתם, ככל שאנו פחות בדרכים, כך מתרחשות פחות תאונות, ונפגעים פחות אנשים. אחרי הסגר הראשון מספר התאונות עלה דרמטית, אך לשמחתנו לא הגיע לרמה השנתית הממוצעת, ברוב המקרים.

מספר הנפגעים בתאונות בשנת 2020 עד חודש אוגוסט היה 11,680 (10,210 מתוכם פצועים באורח קל), זאת לעומת 16,640 בממוצע בתקופה המקבילה (ינואר עד אוגוסט) בחמש השנים הקודמות (2015-2019), כלומר ירידה של 30%. עיקר הירידה היתה בקרב הפצועים קל (31%-), אך גם בקרב הפצועים קשה וההרוגים, נרשמה בשנה זו בישראל ירידה ביחס לשנים קודמות (19%- ו-11%- בהתאמה). גם בירושלים (נפגעים תושבי ירושלים) חלה בשנת 2020 ירידה ביחס לשנים קודמות, אך הירידה היתה מתונה יותר (24%-) מאשר בישראל.

ירידה חסרת תקדים בנפגעים נרשמה בחודשי המגבלות והסגר – מרץ ואפריל. בחודשים אלו מספר הנפגעים היה נמוך ב-48% (מרץ) וב-66% (אפריל) מהממוצע בחודש המקביל בחמש השנים הקודמות. בירושלים היו אחוזי הירידה בנפגעים במרץ ובאפריל דומים, ועמדו על 42%- ועל 54%- בהתאמה.

לאחר הסגר היתה עלייה חדה במספר הנפגעים בתאונות דרכים. מספר הנפגעים הכולל בישראל עלה מ-690 באפריל, ל-1,550 במאי, ול-1,680 ביוני. אך בהשוואה לחודשים אלו בשנים קודמות, נמצא שגם בהם, לעומת החודשים המקבילים בחמש השנים הקודמות, היתה ירידה ב-2020, בשיעורים של 27%- ו-21%- בהתאמה. למעשה בכל החודשים בשנת 2020 הייתה ירידה ביחס לחודש המקביל בשנים קודמות, ולמעט בפברואר, הירידה בכל החודשים היתה בשיעור של 20%- ומעלה. יש להניח שירידה חריגה זו נובעת מהצמצום בפעילות המשק ובעיקר בהגעה למקומות העבודה, הן בשל מאות אלפי המועסקים שאינם עובדים, והן בשל עבודה מהבית.

איזו פעילות לא הצטמצמה? בבחינה לפי "סוג הנפגע" (הולך רגל, נהג רכב, אופניים, או אופנוע), נמצא כי במספר רוכבי האופניים שנפגעו בחודשים יולי ואוגוסט חלה עלייה ביחס לשנים קודמות (בשיעור של 2%+ ושל 17%+ בהתאמה). עלייה מצערת זו מעידה, ככל הנראה, על עלייה חדה (ומבורכת כשלעצמה) בשימוש באופניים.

כל הנתונים מתייחסים לתאונות דרכים עם נפגעים, כפי שמופיעות בנתוני הלמ"ס