בעיר גדולה, תחבורה ציבורית (תח"צ) טובה היא מרכיב קריטי, המאפשר, בנוסף לניידות, גם פיתוח כלכלי, חיי חברה, מסחר ותרבות, ועוד. בבואנו לבחון את איכות התח"צ בעיר, בפנינו שתי אפשרויות: בדיקת צד ההיצע ובדיקת צד הביקוש. הפעם נתבונן בצד הביקוש.
 
בסקר החברתי הנערך מדי שנה על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשאלים המשתתפים האם הם משתמשים בתח"צ, ומה רמת שביעות הרצון שלהם ממנה. בשנים 2013-14 (ערכנו ממוצע להקטנת השגיאות) ענו 69% מתוך תושבי ישראל בני 20 ומעלה, שהם משתמשים בתח"צ. אחוז זה נראה גבוה ביחס למדינה בה האוכלוסייה מפוזרת, ואין רשת מפותחת של תח"צ, אך ניכר כי הוא במגמת ירידה. בשנים 2005-06 ענו 73% שהם משתמשים בתח"צ, כלומר שישנה ירידה של 3 נקודות אחוז בשמונה השנים האחרונות בשיעור המשתמשים.
 
ניתן היה לצפות כי בערים הגדולות שיעור המשתמשים יהיה גבוה. הדבר נכון לגבי ירושלים, חיפה, אשדוד ופתח-תקווה (בהן שיעור המשתמשים הוא 84%, 79%, 78%, ו-71% בהתאמה), ואינו נכון לגבי ראשון-לציון ותל-אביב – יפו (63% ו-65% בהתאמה). ניכר שבירושלים השיעור גבוה במיוחד (כאמור, 84%, או 390,000 משתמשים מתוך 464,000 בני 20+), וניתן להניח שהגורמים לכך כוללים בין השאר את היותה של ירושלים עיר גדולה מאוד בשטחה, שחלק משכונותיה אינן במרחק הליכה ממרכזי פעילות; בנוסף לאוכלוסייה גדולה של צעירים; לאוכלוסייה גדולה החיה בתנאים של מעמד חברתי-כלכלי נמוך; ולרשת תחבורה ציבורית מפותחת ביחס לערים בישראל.
 
ייתכן כי הרפורמות בירושלים ובחיפה, ובמיוחד פתיחת הרכבת הקלה, הן שגרמו לכך שמבין הערים הגדולות רק שתי הערים הללו נמצאות במגמת עלייה בשיעור המשתמשים בתח"צ. בחיפה נרשמה בשמונה השנים האחרונות עלייה של 4 נקודות אחוז, ובירושלים עלייה של נקודת אחוז אחת. ביתר הערים הגדולות נרשמה ירידה של 1-4 נקודות אחוז בשיעור השימוש בתח"צ.
 
ומה לגבי שביעות הרצון משירותי התחבורה הציבורית? ריבוי המשתמשים בתח"צ בירושלים אינו קשור, כפי הנראה, לשביעות רצון. רק 45% ממשתמשי התח"צ בעיר ציינו שהם מרוצים או מרוצים מאוד מהשירות, לעומת 58% בישראל, ו-67%-75% ביתר הערים הגדולות. שיעור שביעות הרצון הנמוך, יחד עם שיעור שימוש גבוה במיוחד, מראה כי יש בעיר קהל משתמשים גדול "שבוי", כלומר משתמש בתח"צ בגלל ההכרח.
 
גם המגמה לאורך שנים איננה של שיפור, ומאז 2005-06 (טרם פתיחת הרכבת הקלה) נרשמה בירושלים,  ירידה של 10 נקודות אחוז בשיעור שביעות הרצון. ירידה בשיעור שביעות הרצון נרשמה גם ביתר הערים הגדולות למעט אשדוד, וגם בישראל כולה.
 
מצד שני, כשמדברים על ירושלים חשוב לזכור כי הרכבת הקלה עודנה בשלביה הראשוניים, קווים נוספים נבנים והקו הקיים בדרך להתארכות ולכן אולי יש פתח לאופטימיות בנוגע לעתיד חווית השימוש בתח"צ בעיר.