מיכל קורח
יוני 2007

מי שמסתובב בימים אלו במרכז העיר שומע סביבו בליל שפות. אחת הסיבות לכך היא התיירים הפוקדים את ירושלים בחודשי הקיץ.

בשל ייחודה התרבותי-דתי של ירושלים, מעמדה כבירת ישראל, ועושרה במוקדי דת, היסטוריה, ארכיאולוגיה ותרבות מהווה העיר מוקד משיכה למבקרים מרחבי הארץ והעולם. בשנת 2000 שהיתה שנת שיא בתנועת התיירות לישראל ולירושלים התארחו במלונות תיירות בעיר כ-1.2 מיליון אורחים ומספר הלינות עמד על כ-3.4 מיליון (85% מהם של תיירים). אולם בשנת 2001, בעקבות פרוץ האינתיפאדה השנייה בספטמבר 2000 חלה ירידה דרסטית בהיקף תיירות החוץ לירושלים. תיירות הפנים (של תיירים ישראלים) לעומת זאת כמעט ולא נפגעה. החל משנת 2003 ניכרת מגמת התאוששות בתיירות החוץ וחלה עלייה הדרגתית במספר הלינות והאורחים התיירים הפוקד את העיר.

בשנת 2006 נרשמו בירושלים 2.3 מיליון לינות תיירים, שהיוו 34% מכלל לינות התיירים בישראל. בתל אביב נרשמו 1.6 מיליון לינות (23% מלינות התיירים בישראל) ובאילת 770 אלף לינות (11%). כמעט מחצית (46%) מהאורחים התיירים לירושלים הם מאמריקה (מרביתם ממדינות צפון ומרכז אמריקה) ו-34% הם מאירופה.
מספר לינות הישראלים עמד בשנת 2006 על 837 אלף בירושלים (7% מכלל לינות הישראלים בישראל) לעומת 610 אלף לינות בתל אביב (5%) ו-5.8 מיליון לינות באילת (47%).

החודשים המועדפים על התיירים, בהם נרשם מספר הלינות הגבוה ביותר הם מרץ, אפריל ומאי. הישראלים לעומת זאת העדיפו את החודשים אוגוסט, יולי ודצמבר.

לינות תיירים וישראלים בירושלים

מקור הנתונים: הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה