ד"ר מאיה חושן
אוקטובר 2007

בשנת 2006 נולדו בישראל 143,913 תינוקות, 12% מהם נולדו לתושבי ירושלים. בישראל 11% מקרב התינוקות היהודים (והאחרים שאינם ערבים) נולדו לתושבי ירושלים, ומקרב התינוקות הערבים בישראל 19% נולדו לתושבי ירושלים.

בירושלים אישה צפויה ללדת 3.82 ילדים במהלך חייה, ובישראל- 2.84. לשם השוואה בשנת 2005 היה שיעור הפריון הכולל באיטליה 1.32, בארה"ב 2.05, וברשות הפלסטינית 4.60 לידות לאישה. בין הערים הגדולות בישראל שיעור הפריון הכולל בשנת 2006 הוא הנמוך ביותר בחיפה, 1.86 ילדים, ובתל אביב-יפו ובראשון לציון הוא 1.93 . ביישובים העירוניים בישראל עמד שיעור הפריון על 2.79 ילדים, ביישובים הכפריים על3.34 , וביישובים הקהילתיים הוא היה הגבוה ביותר ועמד על4.09 . שיעור הפריון בקרב האוכלוסייה היהודית והאחרת הלא-ערבית גבוה בירושלים (3.88) בהשוואה לישראל (2.67). גם בקרב הערבים הפריון בירושלים (4.00 גבוה מזה שבישראל 3.68).

בסך הכל נולדו בירושלים בשנת 2006 19,010 תינוקות, מהם 12,150 יהודים ולא ערבים ו-7,469 ערבים. משמע, חלקם של התינוקות היהודים בירושלים היה 64% מכלל היילודים, שיעור דומה לחלקה של האוכלוסייה היהודית והאחרת מכלל האוכלוסייה בעיר שעמד בשנת 2006 על 66%.

נתון מעניין נוסף מתייחס לתינוקות שנולדו בירושלים בשנת 2005 לתושבי העיר ולתושבי יישובי המטרופולין שבחרו ללדת בבתי החולים שבה. 76% מהתינוקות שנולדו בבתי החולים בירושלים נולדו בבתי חולים במערב העיר (כולל הדסה הר הצופים). רק 24% נולדו בבתי חולים ערביים במזרח ירושלים. למרות ש- 36% מהתינוקות שנולדו לתושבי ירושלים הם ערבים. הפער נובע הן מהעדפה של חלק מתושבי ירושלים הערבים ללדת בבתי חולים במערב העיר (ובהר הצופים), שרמתם הרפואית גבוהה והן מהקושי של נשים פלסטינאיות מהגדה להיכנס לירושלים על מנת ללדת, זאת בשל המגבלות שהוטלו מאז האינתיפאדה ועוד יותר מכך מאז בניית הגדר לכניסה של פלסטינים לישראל.

לידות בבתי חולים בירושלים, 2005

מקורות:
עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
שנתון סטטיסטי לירושלים (2005/2006) מכון ירושלים לחקר ישראל ועיריית ירושלים,
אתר האינטרנט של הבנק העולמי:
www.worldbank.org