סופי שבוע הם ימים משמחים ומשפחתיים עבור רובנו. אצל אחדים מתעוררת לפעמים תחושות בדידות. למרות שתחושת הבדידות היא חוויה אישית וכל אחד מאיתנו חווה אותה אחרת, מעניין לראות מיהם הירושלמים שנוטים לחוות אותה יותר מאחרים. בסקר החברתי שנערך מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נשאלים הנסקרים האם ישנם מצבים שבהם הם מרגישים בדידות? ואילו הם היו במשבר או במצוקה, האם ישנם אנשים שעל עזרתם הם יכולים לסמוך?
 
יכולנו לשער שנשואים מרגישים פחות תחושות בדידות, ואכן, נמצא ש-36% מהרווקים בירושלים מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת 31% בלבד בקרב הנשואים. יחד עם זאת, אם אתם כבר נשואים, עדיף להישאר במעמד זה שכן, בקרב הגרושים והפרודים 47% הרגישו בדידות ובקרב האלמנים 68% הרגישו בדידות. הנתון הזה עושה רומנטיזציה לחיי הנישואים אלא שלא הכל גן של שושנים, גם אם אתם נשואים, אין זה מבטיח שיש לכם על מי לסמוך בעת מצוקה. 77% בלבד מקרב הנשואים העידו שיש להם על מי לסמוך בעתות מצוקה. זאת לעומת, 80% בקרב הגרושים, 83% בקרב אלמנים ו-87% בקרב רווקים.
 
נהוג לחשוב שבחברות מסורתיות תחושת הביחד גדולה על חשבון תחושת הבדידות, אולם כשאנו מנתחים את הנתונים בירושלים בפילוח קבוצות האוכלוסייה עולה שתחושת הבדידות בקרב ערביי העיר גדולה יותר. 39% מהערבים טענו שהם מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת, 25% מהיהודים. כשבוחנים האם ישנם אנשים שעל עזרתם הם יכולים לסמוך בשעת משבר, עולה שרק ל-52% מקרב הערבים יש על מי לסמוך לעומת 94% מקרב היהודים.
 
גם למידת האמונה או לאופי הזהות הדתית ישנה השפעה על תחושת הבדידות ועל התחושה שיש על מי לסמוך. בקרב חרדים, רק 10% מרגישים בדידות לעיתים תכופות או מדי פעם. בקרב דתיים 28% חשים בדידות ובקרב חילונים 29%. בדומה, לחרדים יש גם על מי לסמוך, כך מעידים 96% מהם. לעומת 94% בקרב הדתיים ו-91% בקרב החילונים.
 
חווית הבדידות והתחושה שיש או אין על מי לסמוך קשורה בראש ובראשונה לגבי מצב המציאות אולם, היא גם תוצר של האופן שבו אנו חווים ומבינים את המציאות. מהנתונים עולה, שמידת הבדידות והתחושה שישנם אנשים שבעת משבר יהיה ניתן לסמוך עליהם, קשורות באורח החיים שבחרנו לעצמנו המעצב את הן את המציאות והן את האופן שבו אנחנו חווים אותה.