כיצד אתם מבצעים את הפעולות שלכם בבנק? נתונים שפרסם לאחרונה בנק ישראל יכולים לספק  תמונה לגבי אופי הפעילויות של הירושלמים בבואם לבנק. בשנת 2021 פעלו בירושלים 79 סניפים של בנקים, שהיוו 9% מתוך סך 882 הבנקים שפעלו בישראל. לשם השוואה, בתל אביב פעלו בשנה זו 92 סניפי בנקים (10% מהבנקים בישראל) ובחיפה 43 סניפים (5%). גם מספר חשבונות הבנקים שהיו רשומים בתל אביב היה גבוה מזה של ירושלים – 1.39 מיליון חשבונות בנק בתל אביב (14% מהחשבונות בישראל), לעומת 923 אלף חשבונות בירושלים (9% מישראל).

בשנת 2021 ביצעו 923 אלף לקוחות הבנקים בירושלים 16.34 מיליון פעולות בבנקים אליהם הם השתייכו כך שמדובר ב – 17.7 פעולות בממוצע ללקוח בשנה. ניתן לומר כי הירושלמים מבצעים יותר פעולות מהממוצע של כלל הלקוחות הבנקים בישראל (14.8 פעולות בשנה בממוצע) ובחיפה (13.9), והיא שנייה רק לזו של תל אביב (19.2).

בכל הקשור לשיעור הפעולות שבוצעו באופן פיזי בסניפי הבנק בירושלים, הוא עמד על 12% והיה דומה לשיעור מבצעי הפעולות באופן זה בישראל (13%) וגבוה מזה של תל אביב (9%). בחיפה נראה כי עדיין לקוחות בנקים רבים בעיר מעדיפים עדיין לפקוד באופן פיזי את הבנקים, עם 17% מהפעולות שם שנעשו באופן פיזי בסניפים.

כרבע מהפעולות הבנקאיות שעשו לקוחות הבנקים בירושלים נעשו במכשירים האוטומטיים – שיעור גבוה בהשוואה לכלל ישראל (20%), ולעומת הערים הגדולות חיפה (16%) ותל אביב (10%).

השימושים ביישומונים (אפליקציות) השונים של הבנקים היה נפוץ פחות בירושלים בהשוואה לישראל- 28% לעומת 39% בהתאמה. בתל אביב חלקן של הפעולות שביצעו לקוחות הבנקים באמצעות היישומונים היווה את רוב הפעולות הבנקאיות, כששני שלישים מהפעולות בוצעו באמצעי זה. לעומת זאת, שיעור הפעולות שביצעו לקוחות הבנקים בירושלים באמצעות אתרי האינטרנט של הבנקים (24% מהפעולות) היה גבוה מזה של כלל ישראל (20%) ומזה של תל אביב (12%).

 

מקור: בנק ישראל