ירושלים היא מרכז פעילות, המושך כל בוקר עשרות אלפי אנשים המגיעים לעיר לצרכים שונים, שהעיקרי בהם הוא תעסוקה. בשנת 2022, בנוסף ל-264,500 הירושלמים שעבדו בעיר, עבדו בה עוד 81,400 מועסקים שלא גרו בה, והגיעו מישובים אחרים. מועסקים אלו היוו רק 24% מכלל המועסקים בירושלים, אבל כדי לקבל קנה מידה, אפשר לציין שמספר זה גבוה מכלל התושבים בשכונות פסגת זאב וגילה יחדיו. לתל-אביב, מרכז הפעילות הגדול בישראל, נכנסו 291,600 מועסקים מבחוץ, שהיוו את רוב המועסקים (62%) שעבדו בה.

האזור ממנו מגיע המספר הגדול ביותר של מועסקים לירושלים הוא יהודה ושומרון, משם הגיעו 30,500 מועסקים לירושלים. מאזור המרכז (מחוזות תל-אביב והמרכז) הגיעו לעיר 22,700 מועסקים, מספר הנמצא בעלייה מאז 2019. ממחוז ירושלים – השטח ממערב לעיר הכולל את בית שמש, אבו גוש, מבשרת ציון ועוד – הגיעו לעיר 21,400 מועסקים.

במספר המועסקים בעיר ישנה בשנים האחרונות מגמה מעורבת, עם עלייה בשנים 2017-18, כאשר בשנת 2018 הגיע מספר המועסקים שנכנסו לעיר ל-84,000. בשנת 2019 חלה ירידה, אז הגיעו לעיר בכל בוקר 79,100 מועסקים בלבד. בשנים 2020-21, שנות הקורונה, חלה עלייה במספר המועסקים שהגיעו מבחוץ, שמנו 83,800 בשנת 2021. בשנת 2022 חלה שוב ירידה (ל-81,400 כאמור).

כאמור, מספר המגיעים מאזור המרכז נמצא בעלייה, ועלה ב-28% משנת 2018. חלק מגידול זה ניתן לייחס לעלייה בשימוש בתחבורה הציבורית לירושלים. ניתן לציין בהקשר זה את פתיחתו של קו הרכבת מתל אביב בצורה מדורגת מ-2019 ועד למתן האפשרות לנסיעה ישירה מתל אביב לירושלים בתחילת 2020, ואת פתיחת הקו בין ירושלים למודיעין בתחילת 2022. בדצמבר 2022 נפתח "נתיב פלוס" בכביש 1 לכיוון ירושלים, וניתן לשער כי הוא יעזור להמשיך את מגמת הגידול בהגעת עובדים ממרכז הארץ לירושלים. נתונים על כך יהיו בשנה הבאה.