הישארו מעודכנים

  סגור
  20 אוקטובר

  ז' בחשוון תשע"ו | 2015 | 14:00

  כנס התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל

  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  כנס התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל

  מכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז לחקר החברה החרדית בסיוע הפדרציה היהודית בניו יורק ערך כנס על התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל.
  הכנס נערך בשיתוף המחוז החרדי של משרד החינוך, האגודה לקידום החינוך, ג'וינט ישראל-תבת ועמותת נטיעות.

  בכנס חגגנו לכבודו של פרופ' עמירם גונן בהגיעו לגיל 80!

  סדר היום:

  14:30-14:00  התכנסות

  15:00-14:30  דברי פתיחה: 
  מר מאיר קראוס, מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל           
  מר מאיר שמעוני, מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך
  מר איתן מורן, מנכ"ל האגודה לקידום החינוך
  הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב 
   
  15:50-15:00   מושב ראשון: התפתחויות ומגמות בחינוך החרדי לבנות  
  ד"ר ענת בארט, מכללה ירושלים (יו"ר)
  גב' פייגי כהן, המחוז החרדי, משרד החינוך
  גב' רחל סולימן, המחוז החרדי במשרד החינוך

  17:00-15:50  מושב שני: התפתחויות ומגמות בישיבות התיכוניות החרדיות 
  הרב מנחם בומבך, ראש המדרשה החסידית (יו"ר)
  ד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה
  הרב בניהו טבילה, המחוז החרדי במשרד החינוך
  הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת 'חכמי לב'

  17:30-17:00   הפסקה

  18:20-17:30   מושב שלישי: התפתחויות ומגמות בקרב נשים חרדיות 
  פרופ' מנחם פרידמן, אוניברסיטת בר אילן (יו"ר)
  דר' בלה ליוש, מכללה אורות ישראל
  גב' חיה גלבוע, מכון שלום הרטמן

  19:10-18:20  מושב רביעי: התפתחויות ומגמות במרחב המגורים החרדי
  פרופ' יוסף שלהב, אוניברסיטת בר-אילן והקריה האקדמית אונו בירושלים (יו"ר)
  פרופ' עמירם גונן, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ירושלים לחקר ישראל
  דר' לי כהנר, המכללה האקדמית אורנים

  20:20-19:10  מושב חמישי: התפתחויות ומגמות בקרב בעלי תשובה וקבוצות חרדיות אחרות
  ראובן גורבט, ראש תחום חרדים, ג'וינט ישראל תב"ת (יו"ר)
  מר אסף מלחי
  ד"ר נסים ליאון, אוניברסיטת בר אילן
  ד"ר רבקה נריה בן-שחר, המכללה האקדמית ספיר

  20:30-20:20  דברי סיכום
  פרופ' עמירם גונן, ראש מרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל