הישארו מעודכנים

  סגור
  26 מרץ

  כ"ח באדר תשע"ז | 2017 | 09:00

  מרחיבים מעגלים ביחד ולחוד: תרבות, אמנות וחינוך בחברה החרדית

  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  מרחיבים מעגלים ביחד ולחוד: תרבות, אמנות וחינוך בחברה החרדית

  כשליש מהאוכלוסייה היהודית בירושלים מגדירה עצמה כחרדית וכך גם למעלה מעשירית מכלל תושבי ישראל.

  בעשורים האחרונים מתרחבים שיתופי הפעולה בין חרדים ללא חרדים ומתרחב הצורך של ארגונים ומוסדות לפעול עם חרדים ולמענם. ירושלים מהווה שדה ייחודי לבחינת דרכי העבודה עם החברה החרדית, כאשר אנו מציעים להתמקד בהקשר של תרבות, יצירה אמנותית וחינוך.

  הקרן לירושלים שמה לה למטרה לקדם את העיר בתחומי כלכלה, חברה, חינוך ותרבות. במסגרת זו, ערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות שני מחקרים המתמקדים בהיבטים שונים של תרבות חרדית וחינוך חרדי, שיהיו במרכז כנס זה. הכנס מציע במה לדיון בחזקות, בקשיים, בהזדמנויות ובאתגרים שיש בעבודה עם החברה החרדית בתחומי החינוך התרבות והיצירה האמנותית במגזר החרדי.

  הכנס יערך באולם הכנסים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות (רח' רד"ק 20, ירושלים) ביום א, ה-26 במרץ 2017, כח' באדר תשע"ז בין השעות 9:00 – 18:30 ויורכב משני חלקים:

  1.      מושב בוקר – תרבות ויצירה חרדית בירושלים – 9:00 – 13:30
  2.      מושב צהריים – ממשקים לחינוך החרדי בירושלים – 14:30 – 18:30