הישארו מעודכנים
סגור
19 ספטמבר

ט"ז אלול תשע"ו | 2016 | 17:00

ערב עיון: מי שולט בהר הבית?

 • ללא תשלום
 • פתוח לקהל
 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
 • ללא תשלום
 • פתוח לקהל
 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
ערב עיון: מי שולט בהר הבית?

פתיחה:

 • מאיר קראוס, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

דוברים:

 • פרופ' יצחק רייטר, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, והמכללה האקדמית אשקלון – הצגת ממצאי המחקר
 • ד"ר שרינה חן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קבוצות 'שוחרי המקדש'  – משוליים מגזריים למובילי שיח
 • ע'אזי עיסא, מנכ"ל עמותת אלאקצא  – עמדת פעילי אלאקצא
 • ארנון סגל, עורך מדור שבועי בנושא הר הבית ב'מקור ראשון'  – עמדת פעילי הר הבית
 • ד"ר עבדאללה סוואלחה, מנהל המרכז הירדני ללימודי ישראל, עמאן  – העמדה הירדנית (באנגלית)