הישארו מעודכנים

  סגור
  19 ספטמבר

  ט"ז אלול תשע"ו | 2016 | 17:00

  ערב עיון: מי שולט בהר הבית?

  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  ערב עיון: מי שולט בהר הבית?

  פתיחה:

  • מאיר קראוס, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

  דוברים:

  • פרופ' יצחק רייטר, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, והמכללה האקדמית אשקלון – הצגת ממצאי המחקר
  • ד"ר שרינה חן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קבוצות 'שוחרי המקדש'  – משוליים מגזריים למובילי שיח
  • ע'אזי עיסא, מנכ"ל עמותת אלאקצא  – עמדת פעילי אלאקצא
  • ארנון סגל, עורך מדור שבועי בנושא הר הבית ב'מקור ראשון'  – עמדת פעילי הר הבית
  • ד"ר עבדאללה סוואלחה, מנהל המרכז הירדני ללימודי ישראל, עמאן  – העמדה הירדנית (באנגלית)