הישארו מעודכנים

  סגור
  שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

  שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

  בתאריך ה-6.4.2021 התקיים שולחן עגול עם בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה האחראים על סטודנטים חרדים, לכבוד סיום מחקר בנושא שילוב סטודנטים חרדים באקדמיה – בחינת אופן השילוב והדרכים לשפר את שילובם בעתיד. המחקר הוזמן על ידי משרד ירושלים ומורשת, כחלק ממחקרי תוכנית היובל.

  בשולחן העגול השתתפו מנהלי שלוחות חרדיות (מח"ר), יועצים אקדמיים, רכזי רישום, דיקנים ועוד, רובם מבין הגורמים שרואיינו למחקר. סך הכול בוצעו במחקר 25 ראיונות עומק: 6 ראיונות מטה ו-19 ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות, וכן נותחו נתונים מנהליים. 

  הצגת האתגרים הקיימים

  עיינו במצגת המפגש

  המפגש נפתח בהצגת ממצאים מהמחקר – באתגרים הקיימים במצב הנוכחי ובתובנות והמלצות לשינוי בחמישה נושאים: קדם אקדמיה, שילוב בלימודים, נשירה מלימודים, הכנה לשילוב בתעסוקה, ומדיניות ברמה הלאומית והעירונית בירושלים. ראו מצגת מסכמת.

   

   

   

  דיון

  עיקר הזמן הוקדש לדיון פתוח לגבי משמעות הנתונים שהוצגו וצעדים יישומים להמשך ולשיפור המצב

  קדם אקדמיה
  • מתן מידע על אפשרויות הלימוד בצורה אמינה וזמינה – יצירת אוגדן מידע על המוסדות ומסלולי הלימוד האקדמיים הקיימים עבור האוכלוסייה החרדית בישראל (דיגטלי ומודפס).
  • בחינת השימוש במבחני התאמה אישיים לצורך בחירת מסלול לימודים.
  • למידת קורסי מעבר, כאשר הצלחה בהם תיתן פטור ממכינה קדם אקדמית.
  • דיון בראייה ארצית ברפורמה הצפויה במכינות.
  מסלולי לימוד
  • פתיחת מסלולי לימוד במקצועות פרה-רפואיים ופתירת חסמים מול משרד הבריאות.
  • חשיבה על מסלולי המשך מהסמינרים לנשים לאקדמיה ומתן נקודות זכות על לימודים בסמינרים. בכלל זה עבודה משותפת של מל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ומה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע) להעלאת רמת הלימודים בסמינרים.
  שליטה באנגלית
  • המשך בחינה של דרכים לשיפור השליטה באנגלית של סטודנטים וסטודנטיות חרדים (למשל על ידי מתנדבות).
  • מימון קורסי אנגלית.
  מעקב וניטור 
  • זיהוי 'מיהו חרדי' בקמפוסים הראשיים – קבלה מהלמ"ס של פילוח מספר הסטודנטים החרדים לפי תחום לימודים, כדי להקל על האיתור.
  תעסוקה
  • מינוי רכז תעסוקה לאוכלוסייה החרדית בכל מוסד ושלוחה חרדית.
  עבודה בין מוסדית משותפת
   • ייסוד פורום בעלי תפקידים האחראים במוסדות על סטודנטים חרדים, משותף עם ממונה חרדים במל"ג.
   • שימשו בקבוצות וירטואליות להעברת מידע וידע.
   • למידת עמיתים. למשל על מודלים קיימים (תפעוליים ותקציביים) לקשר בין הקמפוס הראשי לשלוחה החרדית.
   • זיהוי נושאים בהם ניתן להציע מענים משותפים על ידי מספר מוסדות, כדי להוזיל עליות ולהציע מענים מותאמים בצורה טובה יותר.

  לפרטים נוספים dganit@jerusaleminstitute.org.il