הישארו מעודכנים
סגור
06 אפריל

| 2021 | 14:00

שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

  • למוזמנים בלבד
  • דיגיטלי
  • למוזמנים בלבד
  • דיגיטלי
שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

שולחן עגול למוזמנים בלבד, המיועד עבור בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה האחראים על שילוב חרדים במוסדות.

במפגש יוצגו ממצאים ממחקר שהוזמן על ידי משרד ירושלים ומורשת, כחלק ממחקרי תכנית היובל, אשר מנתח את אופן השילוב של סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה, על מנת ללמוד על הדרכים לשפר את שילובם בעתיד. 

עיינו במצגת המפגש

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת המחקר בוצעו 25 ראיונות עומק: 6 ראיונות מטה ו-19 ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות, וכן נותחו נתונים מינהליים. 

מבנה המחקר:

המחקר עוסק בחמישה נושאים: קדם אקדמיה; שילוב בלימודים; נשירה מלימודים; הכנה לשילוב בתעסוקה; מדיניות ברמה הלאומית. בכל אחד מהנושאים מוצגים האתגרים במצב הקיים, ומוצגות תובנות והמלצות לפתרון. ראו מידע נוסף במצגת המפגש.

לפרטים נוספים ובקשה לקבלת הזמנה פנו ל- dganit@jerusaleminstitute.org.il