הישארו מעודכנים

  סגור
  18 פברואר

  | 2022 | 00:00

  מזרחה מכאן: קורס להעמקת ההיכרות עם מזרח ירושלים

  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  מזרחה מכאן: קורס להעמקת ההיכרות עם מזרח ירושלים

  במסגרת הקורס 'מזרחה מכאן', יחשפו המשתתפים לרקע היסטורי ומשפטי של מזרח ירושלים ומעמד התושבים; אוכלוסיית מזרח ירושלים- הקבוצות השונות; כלכלה ותעסוקה במזרח ירושלים; מערכת החינוך במזרח ירושלים- סוגיות ואתגרים; תשתיות ותחבורה; תכנון; רשתות חברתיות ותקשורת; מינהלים קהילתיים במזרח העיר ותפקידם; הגדר והשפעתה; החלטת הממשלה לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח ירושלים ועוד. 

  בין מרצי הקורס: ד"ר אמנון רמון, חוקר מכון ירושלים למחקרי מדיניות ויו"ר יד בן צבי. 

  עלות הקורס 600 ש"ח למשתתף, והוא יתקיים במהלך 2022.

  השאירו פרטים בטופס הרישום לשם קבלת פרטים נוספים ומועד הקורס.


  תכנית המפגשים

  מפגש ראשון – למה מתכוונים כשמדברים על מזרח ירושלים? 

  מבט מקרוב על השכונות

  מזרח ירושלים כוללת בתוכה מגוון רחב מאוד של שכונות, אוכלוסיות ואזורים בעלי היסטוריה ואופי שונים. במפגש הפתיחה נכיר את ההבדלים בין השכונות, את ההיסטוריה השונה של כל שכונה ואת האופי והייחוד שלהן. החל מהעיר העתיקה והשכונות מסביבה וכלה בשכונות הספר הדרומיות והצפוניות, ובכללן השכונות הממוקמות כיום מחוץ לגדר ההפרדה.

   

  מפגש שניאיך הגענו עד הלום? 

  מבוא היסטורי למציאות המדינית במזרח ירושלים

  במחצית השנייה של חודש יוני 1967, נקבעו המהלכים המרכזיים של 'איחוד ירושלים' – החלת המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על שטחי ירושלים המזרחית ולמעשה צירופה של העיר הערבית וסביבותיה, שהיו תחת שלטון ירדן, לתחומי מדינת ישראל. השפעתם של מהלכים אלה על ההיסטוריה של העיר מאז 1967 ובעיקר על חיי התושבים במזרח ירושלים תעמוד במוקד הדיון.

  במפגש נחשוף  את השאלות והדילמות המרכזיות, שעמדו בפני ממשלת ישראל  בשבועות הראשונים שלאחר המלחמה, לגבי גורלם של שטחי ירושלים המזרחית ומעמד התושבים באזורים אלה. ההרצאה מתבססת בראש ובראשונה על מקורות חדשים שנחשפו בשנים האחרונות בארכיון המדינה בירושלים, ובראשם הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, ומסמכים נוספים. בסופה ננסה להעריך, במבט לאחור, האם החששות של קברניטי המדינה ב-1967 והשיקולים שהנחו אותם התבדו או התממשו, ועד כמה.

   

  מפגש שלישי – מי ומי במזרח ירושלים? 

  חתך חברתי, דתי ופוליטי

  רובם המכריע של תושבי מזרח ירושלים הם מוסלמים, אך משתייכים לזרמים השונים זה מזה באופיים החברתי, ובהשקפתם הפוליטית והדתית. במפגש זה נעמוד על מקורות הזיקה האסלאמית לירושלים, ולאחר מכן נכיר את הפסיפס החברתי-דתי-פוליטי שממנו מורכבת האוכלוסייה המזרח-ירושלמית כיום, תוך התייחסות לגורמים שעיצבו וממשיכים לעצב אותו.

   

  מפגש רביעי – אלף בית ולעבודה

  חינוך ותעסוקה במזרח ירושלים

  המפגש יעסוק בשתי סוגיות מרכזיות בחיי היומיום במזרח ירושלים. חלקו הראשון יוקדש למערכת החינוך, והשני לתחום התעסוקה.

  בתחום החינוך נבחן את השינויים הגדולים המתרחשים במערכת החינוך במזרח ירושלים מאז שנת 2014 וביתר שאת מאז אישור תוכנית הממשלה להשקעה בחינוך בשנת 2018. שתי המגמות הבולטות במדיניות הישראלית הן עידוד של בתי ספר לעבור מתכנית לימודים פלסטינית לתכנית לימודים ישראלית והעברת בתי ספר ממעמד של "מוכר שאינו רשמי" למעמד של בתי ספר רשמיים, בהם יש פיקוח רב יותר של הרשויות הישראליות. בהרצאה נבחן את המדיניות וכיווני העשיה הישראליים בתחום החינוך במזרח ירושלים  בשנים האחרונות ובשנים הקרובות וההתנגדות שהיא מעוררת.

  בחלק השני של המפגש נבחן את ההיבטים של תעסוקה והשכלה גבוהה. מהו שיעור ההשתתפות בעבודה? האם יש הבדל בין נשים וגברים ביציאה לעבודה? מה הם החסמים להשתלבות בתעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט? נפתח בנתוני התעסוקה של תושבי מזרח ירושלים, ונתייחס גם למשבר הקורונה וכיצד הוא השפיע על התעסוקה וההכנסה של התושבים. נמשיך בדיון אודות החסמים שחווים תושבי מזרח ירושלים כאשר הם רוצים להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי, וכיצד ניתן להתגבר עליהם.

   

  מפגש חמישי – ירושלים שאחרי האינתיפאדה

  סיור

   נצא מגבולות ארבעת הקירות ונבחן מקרוב כמה מהסוגיות הגיאו-פוליטיות שמטלטלות את ירושלים בשנים האחרונות: גדר ההפרדה, השכונות שנותרו מעבר לגדר, כיווני ההתפשטות של השכונות היהודיות והערביות, הבניה המתוכננת באזור E-1 וגבעת המטוס וההתיישבות היהודית בתוך שכונות ערביות.

   

  מפגש שישי – לאן הולכים מכאן? 

  מגמות, תרחישים וסיכום

  לאחר שהעמקנו בסוגיות השונות, הכרנו קצת יותר את האתגרים ואת חיי היומיום במזרח ירושלים, נפנה לקראת סיום את מבטנו לעתיד. במפגש האחרון נבחן את המגמות הפוליטיות, החברתיות והמדיניות הנוכחות כיום במזרח ירושלים. נדון באפשרויות ובתרחישים עתידיים באשר לניהול מזרח העיר והתמודדות עם האתגרים שבה ונסכם את התובנות שגיבשנו מהקורס כולו.