הישארו מעודכנים

  סגור
  27 מרץ

  | 2022 | 11:45

  מושב מיוחד של חוקרי המכון בכנס השנתי של ESPAnet ישראל

  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  מושב מיוחד של חוקרי המכון בכנס השנתי של ESPAnet ישראל

  האיגוד הישראלי לרווחה חברתית, אספנט-ישראל, עוסק בקידום המחקר בתחום המדיניות החברתית בישראל ומטרתו לשמש כזירה ייחודית לקהילת החוקרים, קובעי המדיניות ופעילי החברה האזרחית העוסקים והמתעניינים בעיצוב ויישום המדיניות החברתית בישראל. משנת 2003 האיגוד הישראלי לרווחה חברתית מקיים את הכנס השנתי המרכזי לחקר המדיניות החברתית בישראל והשנה התקיים בכנס מושב מיוחד של חוקרי המכון בנושא שוויון ואי-שוויון בירושלים.

  כרחוק מזרח ממערב – שוויון ואי-שוויון בירושלים 
  מושב 3(ב) | 27.03.2022 | 11:45-13:00

  יו"ר המושב: יאיר אסף-שפירא ודגנית לוי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

  הידע המוסדר על מזרח ירושלים מועט. מכון ירושלים למחקרי מדיניות פועל מתוך רצון לקדם אסטרטגיה חברתית-כלכלית, מוניציפאלית ומדינית מבוססות ידע, אשר תביא בחשבון את הרצון והצרכים השונים של התושבים הערבים החיים במזרח העיר. בעשור האחרון, חלקים ניכרים מעבודת המכון מוקדשים למטרה זו, מתוך מגמה לשפר באופן דרמטי את איכות החיים של התושבים ומתוך שאיפה ליצירת צדק אנושי, מרחבי ועירוני. המומחיות הבולטת של המכון במזרח ירושלים נולדה מתוך מעורבות בפרויקטים שבמרכזם סוגיות מורכבות, דוגמת מצב שכונות מזרח העיר, האגן ההיסטורי וגדר ההפרדה. זאת לצד פרויקטים שעניינם חיי היום יום, האוכלוסייה, המעמד המשפטי של התושבים והשלכותיו, תכנון, תשתיות, חברה, כלכלה ועוד.

  במאי 2018 התקבלה החלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. ההחלטה נולדה לאור פערים עצומים שהצטברו במתן שירותים עירוניים וממשלתיים בין מזרח העיר למערבה, ולאור מציאות חיים חברתית-כלכלית קשה במזרח העיר. המכון נבחר על ידי ממשלת ישראל לספק ליווי מחקרי לביצוע החלטת הממשלה. מטרת המושב היא לפתוח צוהר לנעשה במזרח ירושלים בעזרת עיסוק בארבע סוגיות: אי השוויון בין מזרח למערב ירושלים כפי שהם באים לידי ביטוי בנתונים מנהליים; המעמד המשפטי – מעמד התושבות – של ערביי מזרח ירושלים; ממצאים ממחקר הערכה תוכנית לצמצום פערים בהתפתחות הילד; וממצאים ממחקר הון אנושי על המאפיינים התעסוקתיים של צעירים ממזרח ירושלים.

   

  הרצאות

  • ירושלים – מזרח ומערב יאיר אסף-שפירא
  • כיצד הפכו ערביי מזרח ירושלים ל"תושבים" ולא ל"אזרחים" במדינת ישראל? ד"ר אמנון רמון
  • צמצום פערים בהתפתחות הילד במזרח ירושלים – איך עושים זאת בכלל ובזמן קורונה? דגנית לוי
  • הון אנושי – המאפיינים התעסוקתיים של צעירי מזרח ירושלים, וחסמים בהשתלבות בתעסוקה ובתעסוקה איכותית נטע פורזיקי 

   

  למידע נוסף על המושב

   

  תמונות מהמושב
  צילום: ברונו שרביט