סגור
26 אוקטובר

| 2023 | 19:00

ערב עיון להשקת מחקר "מהכולל למכולת"

  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
ערב עיון להשקת מחקר "מהכולל למכולת"

החל מן המחצית השנייה של המאה עשרים, הפך המגזר החרדי שבמדינת ישראל לחברה הדוגלת בהכוונת הגברים ללימוד תורה כדרך חיים, תופעה אשר כונתה בשם 'חברת הלומדים'. ההשלכה הישירה של נורמות וערכים אלו היא שיעור נמוך באופן יחסי של גברים חרדים השותפים בכוח העבודה בישראל: 52.2 אחוזים בלבד.

בערב העיון, שיתקיים בתאריך 26.10.23, יוצג לראשונה המחקר "מהכולל למכולת" המתמקד בגברים חרדים שמרנים, מליבה של החרדיות המיינסטרימית, שבחרו להצטרף לאחר שנות לימוד ארוכות בישיבה ובכולל אל שוק העבודה.

מחקר זה, שעקב אחר סיפורם של גברים חרדים, "אברכים לשעבר" בגילאי 28 ומעלה, שבחרו לצאת אל שוק העבודה שנים ארוכות לאחר לימודיהם במסלול החינוך החרדי – מוסדות הישיבות והכוללים. המחקר ביקש להתחקות אחר נקודת מבטם של גברים אלו ולשרטט את הנרטיב אותו מספרים הם לעצמם ולסביבתם; נרטיב הכולל לא רק את עומק הקשיים וההתלבטויות שלהם אלא גם את בחירות העבר, והתנהגותם בהווה ובעתיד.

בערב העיון ישתתפו מחברי הספר, לצד אנשי מקצוע, רבנים ופעילים חברתיים העוסקים בתחום שילוב החרדים בתחום התעסוקה. כמו כן יתקיים דיון שבמוקדו יעלו נושאים שטופלו לראשונה במחקר זה, ביניהם: מי הם אותם אברכים אשר בחרו לצאת לעבודה ו'לנטוש' את הכולל; האם הדבר נבע מקשיי פרנסה או שמא לשאלת המימוש העצמי היה משקל דומיננטי; האם היציאה לעבודה נעשתה בבת אחת או בתהליך הדרגתי; מהו מעמדו של האברך לשעבר בתוך הקהילה החרדית; האם האברכים לשעבר 'תוהים על הראשונות' וסבורים כי מוטב שהיו מכוונים עוד בצעירותם למסלול אחר.

להרשמה לאירוע