הישארו מעודכנים

  סגור

  בניית פלטפורמה למימון פיתוח בינלאומי בישראל

  האצת השקעות בשווקים מתפתחים ויצירת דרכים למינוף פתרונות טכנולוגיים

  2018 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות
  ביולי 2018 אישרה ממשלת ישראל את החלטה מס' 4021 לקידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי. הממשלה בוחנת בעיקר דרכים להאצת השקעות בשווקים מתפתחים ויצירת דרכים למינוף פתרונות טכנולוגיים בעלי השפעה משמעותית להשגת יעדים לפיתוח בר קיימא של האו"ם. תחומי הפיתוח המרכזיים הם: אספקת מים, חקלאות, תזונה, בריאות וחינוך, בנוסף ינתנו מענים לצורכי אבטחת הסייבר. הפעילות הממשלתית שכבר החלה בוועדה בין-משרדית בהובלת משרד ראש הממשלה, נועדה לקבוע את התפקידים, הפעילויות, התכניות והמבנים הפיננסיים הנדרשים כדי לתמוך ולחזק את תפקידה של ישראל בפיתוח הבינלאומי. הוועדה מתייעצת עם גורמים רבים בהם ארגונים ישראלים וארגונים בינלאומיים המתמחים במימון ופיתוח בינלאומי. כשותפים במהלך הממשלתי קיימנו מעבדה לחדשנות פיננסית עם מובילים ומומחים מקומיים ובינלאומיים. המעבדה לחדשנות פיננסית עסקה בבניית פלטפורמה למימון פיתוח בינלאומי בישראל. הגיעו אליה מומחים בינלאומיים ממספר תחומי מפתח, בהם: מימון פרויקטים, שותפויות ציבוריות-פרטיות, ניהול פיתוח, אסטרטגיות למימון משולב (blended finance) והתאמת פתרונות לשוק ההון בכלכלות מתפתחות. בעקבות המעבדה ייצא דו"ח מקיף הסוקר את הפתרונות המוצעים.