הישארו מעודכנים

  סגור

  הגירה לירושלים וממנה

  האמנם "נטישת העיר"? על מגמות ההגירה לירושלים וממנה

  1978 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי נתונים

  ההגירה לירושלים וממנה, ובייחוד נושא העוזבים את העיר, הם נושאים שזוכים להתייחסות רבה בעיתונות ובמדיה הישראלית. לא אחת הכותרות בנושא זה הן שליליות והטרמינולוגיה מדברת על "נטישת העיר". הגירה היא אחד הנושאים הבולטים בשיח הציבורי - יש לה פוטנציאל להפוך למנוף לפיתוח, לצמיחה ולשינוי דמות העיר ודימויה, אך מאידך היא יכולה לגרום לדעיכת העיר ולפגיעה בחוסנה. למדיניות של הרשות המקומית יכולת השפעה גדולה על היקפי ההגירה הבין יישובית בהשוואה למרכיבי הגידול האחרים (ריבוי טבעי ועלייה).

  ניפוץ המיתוסים אודות הגירה בין עירונית

  חשוב לציין שבמקביל לעזיבה של העיר, ישנו גם מעבר של תושבים חדשים לירושלים, וכי מאזן הגירה שלילי אינו ייחודי לירושלים והוא מאפיין גם את הערים הגדולות האחרות - תל אביב וחיפה.

  כיצד יכולה העיר להתמודד עם הגירה שלילית?

  מחקרי ההגירה של מכון ירושלים כוללים המלצות מדיניות לצמצום העזיבה של אוכלוסייה בכלל ואוכלוסייה צעירה בפרט, ולמשיכת אוכלוסייה חדשה לעיר. לעיתים ממצאי המחקרים מובילים לעריכתם של מחקרים נוספים. כך לדוגמא, מחקר מדדי איכות חיים בירושלים, הוא תולדה של מסקנות מחקר הגירה מהשנים 2013-2011, אשר הצביע על כך שהמהגרים לירושלים וממנה ציינו את איכות החיים בירושלים כסיבה לעזיבת העיר מחד ולמעבר אליה מאידך.

  ההיסטוריה של מחקרי ההגירה במכון ירושלים

  נושא ההגירה לירושלים וממנה הוא נושא שנחקר במכון מזה כמעט 40 שנה. מחקר ההגירה הראשון נעשה על ידי ד"ר מאיה חושן והוא יצא לאור בשנת 1983. המחקר נקרא הגירה לירושלים וממנה 1978-1972, והוא היה אחד הפרסומים הראשונים של המכון (פרסום מספר 4).  

  בעשרים השנים האחרונות נערכו במכון שני סוגים של מחקרים בנושא הגירה:

  1. ניתוח נתונים סטטיסטיים על הגירה לירושלים וממנה, המתבסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים מידי שנה. הנתונים כוללים מידע על יעדי ההגירה, גיל המהגרים, שכונות המוצא בירושלים ועוד. מבין אלו:
  • הגירה לירושלים וממנה 2010-2000 
  • הגירה לירושלים וממנה 2011-2008 
  • הגירה לירושלים וממנה 2014-2010 
  1. מחקר שדה המבוסס על ניתוח שאלונים שנשלחו לעוזבים את ירושלים ולעוברים אליה. מטרת המחקר לבחון את מאפייני המהגרים לעיר וממנה ולעמוד על המניעים להגירה.

  מחקרי השדה שהתקיימו עד כה הם אלו:

  פרסומים
  לכל הפרסומים

  הגירה לירושלים וממנה 2017

  פרסום מס' 522

  2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

  מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שעורך מכון ירושלים למחקרי מדיניות עבור משרד ירושלים ומורשת במסגרת תכנית ׳היובל׳ לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מחקר ההגירה הראשון במסגרת תכנית זו נערך בשנת 2012 , וה...

  הגירה לירושלים וממנה 2016 - מאפייני המהגרים

  פרסום מס' 507

  2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

  למדיניות של הרשות המקומית יכולת השפעה גדולה על היקפי ההגירה בהשוואה למרכיבי הגידול האחרים, ריבוי טבעי ועלייה, שיכולת ההשפעה עליהם קטנה יותר. אי לכך הרשויות המקומיות משקיעות משאבים רבים בפיתו...

  הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

  2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי...

  שותפים