התמוטטות המצוק החופי - מסמך מדיניות

2010 | מחברים: גלית כהן, עמוס ביין, עמיר אידלמן...

בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, קיימת תחרות בין שימושים לאורך החוף המתבטאת בלחץ גובר והולך על משאבי הקרקע. צירוף של פיתוח עירוני, פיתוח תעשייתי, תיירות אינטנסיבית, ואזורי תעסוקה, יוצרים קונ...