הנגשת הון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל

| מחברים: מכון מילקן...

בשנת 2014 כינס מרכז מילקן לחדשנות מעבדה לחידושים פיננסיים שעסקה בבניית מנגנונים להכלה פיננסית והתייחסה לצורכי האוכלוסיות העניות והחלשות בישראל. הדיונים עסקו בארבעת עמודי התווך של אסטרטגיות ה...